Strategia Aivovammaliitolle

Yhdessä tehden, proaktiivisesti ja vaikuttavasti – näin rakentui Aivovammaliiton uusi jäsenlähtöinen strategia vuosille 2023–2030.

Tammikuussa 2023 Aivovammaliiton hallitus ja jäsenyhdistysten edustajat kokoontuivat strategiapäivään, jossa polkaistiin käyntiin liiton uuden strategian suunnittelu. Koska seuraavasta strategiakaudesta oli tulossa pitkä, peräti kahdeksan vuotta, ja edessä olisi isoja muutoksia esimerkiksi järjestöjen rahoituksessa, haluttiin strategiaprosessiin panostaa. Uusi strategia syntyi kevään aikana yhteensä seitsemässä etä- ja lähityöpajassa, joihin kutsuttiin tueksi myös muutama liiton kanssa yhteistyötä tekevä sote-alan ammattilainen sekä ulkopuolinen strategiakonsultti.

Aivovammaliiton uuden strategian tärkeimmät ennakkovaatimukset olivat kyky kestää aikaa – kahdeksassa vuodessa maailma ehtii muuttua paljon – sekä jäsenlähtöisyys. Järjestötoiminta on merkityksetöntä ilman ihmisiä, jolle työtä tehdään sekä jäsenistöä, joka osallistuu toimintaan ja saa siitä arvokkaita kokemuksia ja voimaa arjessa jaksamiseen.

– Aivovammaliiton strategiaprosessiin eri vaiheissa osallistuneet ihmiset, yhteensä yli 20 vapaaehtoista järjestöaktiivia, liiton henkilöstön edustajaa ja sote-alan ammattilaista, olivat huikeaa porukkaa! Työpajoissa käytiin melko tiukkaan tahtiin läpi isoja asioita, kuten kohderyhmien tarpeita, jäsenkokemuspolkuja sekä liiton tulevaisuuden näkymiä. Kuormittavasta työskentelystä huolimatta ilmapiiri säilyi leppoisana, ja väsyneenäkin oltiin avoimia uusille ajatuksille ja ideoille, toteaa työpajoja vetänyt strategiakonsultti Hanna Apunen Octantesta.

Tämä näkyy myös onnistuneessa lopputuloksessa. Strategisten tavoitteiden kylkiäisenä prosessissa syntyi paljon hyödyllisiä käytännön ideoita siitä, miten strategia muutetaan arjen toimiksi liitossa ja jäsenyhdistyksissä. Ideoiden jalkauttamistyö on jo lähtenyt käyntiin Aivovammaliitossa.

– Keskusteleva ja osallistuva strategiaporukka varmisti, että lopputuloksesta tuli Aivovammaliiton näköinen. Jäsenistön ääni nousi hyvin esiin työpajoissa, kiitos mukana olleiden vapaaehtoisten hallitus- ja yhdistystoimijoiden. Myös sote-ammattilaisten prosessiin tuoma sidosryhmien edustajien järjestötoiminnan ulkopuolinen näkemys oli arvokasta ja johti kiinnostaviin pohdintoihin esimerkiksi uusista yhteistyömuodoista.

– Runsas ja hetkittäin yksityiskohtainenkin keskustelu on näin konsultin näkökulmasta loistava asia! Kun sanomisiani kyseenalaistetaan, voin olla varma siitä, että minua on kuunneltu ja osallistujien omat aivot ovat alkaneet raksuttaa. Mielipiteiden merestä kiteytyi sitten tämä monipuolinen ja kattava uusi strategia, Hanna kehuu.

Jäsenlähtöinen strategiaprosessi

Jäsenlähtöisen strategian kivijalka on jäsenistön ja sidosryhmien odotukset ja tarpeet, joihin vastaamme.

  • Aluksi tunnistamme tärkeimmät kohderyhmät, jotka puramme pienempiin ryhmiin. Tunnistamme näiden alasegmenttien tarpeet ja odotukset, joihin pystymme vastaamaan.
  • Seuraavaksi analysoimme toimintaamme ja palveluihimme liittyvää jäsenkokemusta. Piirrämme tärkeimpien kohderyhmien kokemuspolut ja arvioimme jäsenyyden elinkaarta. Varmistamme, että jäsenkokemus vastaa odotuksia ja tarpeita – ja on paikoitelleen myös odotukset ylittävä sekä yllätyksellinen. Tällaiset kokemukset jäävät mieliin ja sitouttavat jäsenistöä.
  • Tulevaisuustyöpajoissa pohdimme jäsenistön muuttuvia tarpeita ja tunnistamme toimintaympäristöömme vaikuttavia trendejä ja muita muutosvoimia. Rakennamme tulevaisuusskenaarioita, jotka auttavat meitä strategiakauden vision ja tavoitteiden määrittelyssä.
  • Strategisten tavoitteiden määrittelyn jälkeen rakennamme vielä strategiakauden tiekartan, jolla aikataulutamme tavoitteiden toteuttamiseen vaadittavat käytännön toimenpiteet ja määrittelemme tavoitteiden toteutumisen mittariston.

Kiitos kaikille strategiaprosessiin osallistuneille!

Erityiskiitos sote-alan asiantuntijoillemme Jaana Sarajuurelle, Johanna Martinille ja Inkeri Hutrille.

Aivovammaliiton uuteen strategiaan voit tutustua Aivovammaliiton nettisivuilla tämän linkin kautta.

Teksti: Hanna Apunen

@aivovammaliitto