Perustoimeentulotuki Kelaan vuoden vaihteessa

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan vuoden vaihteessa. Uudistus tuo yhdenvertaisuutta, sillä nykyisin päätöksissä ja käsittelyajoissa voi olla kuntakohtaisia eroja.

Vuoden 2016 loppuun asti toimeentulotukea myönnetään oman kunnan sosiaalitoimesta. Jos tukea tarvitsee vielä tämän vuoden joulukuulle, osoitetaan hakemus vanhaan tapaan oman kunnan sosiaalitoimistoon. Sosiaalitoimisto voi tehdä päätöksen, joka on voimassa maaliskuuhun 2017. Tämä ehkäisee siirtymäajan ruuhkia Kelassa. Viimeinen kunnasta saatu päätös pitää kuitenkin säilyttää, sillä sitä tarvitaan, kun haetaan perustoimeentulotukea Kelasta ensimmäistä kertaa.

Ensi viikolla, eli 12.12.2016, avataan kela.fi/asiointi-sivulla verkkolomake, jonka kautta tukea voi hakea ensi vuodelle. Kelan maksamat perustoimeentulotuet tulevat tilille ensimmäistä kertaa 2.1.2017. Perustoimeentulon puhelinpalvelu avataan myös 12.12.2016. Hakemuksen liitteineen voi palauttaa sähköisesti, täyttämällä paperilomakkeen tai poikkeustapauksissa myös suullisesti: uutena vanhaan malliin verrattuna tulee mahdollisuus hakea poikkeustapauksissa tukea puhelimitse, jos mikään muu hakutapa ei onnistu. Uutta on myös mahdollisuus kiireelliseen toimeentulotukeen esimerkiksi sairastumisen tai onnettomuuden vuoksi. Reseptilääkkeiden ostoon oikeutettu maksusitoumus muuttuu paperilappusesta sähköiseksi. Uusi maksusitoumus on turvallisempi, sillä sitä ei voi hukata, se ei voi joutua vääriin käsiin, eikä se ole apteekkikohtainen.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäävät edelleen kunnan harteille. Kela voi toimittaa täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea varten hakemukset asiakkaan pyynnöstä suoraan kuntaan. Asiakas voi hakea näitä tukia myös itse.

Arvioidaan, että vuonna 2017 toimeentulotukea saa 320 000 kotitaloutta, joihin kuuluu 495 000 saajaa. Toimeentulotuensaajista 11,3 % on eläkeläisiä ja 7,4 % tulottomia.

Lisätietoa toimeentulotukiuudistuksesta saat Kelan sivuilta.

@aivovammaliitto