Myös ylimpien päättäjien aivovammatietoisuutta kannattaa lisätä: Näkymätön näkyväksi – tuntematon tutuksi

Kuka tahansa meistä voi kaatua, pudota, joutua auto-onnettomuuteen tai mihin tahansa sellaiseen tapaturmaan, josta on seurauksena elämää pysyvästi muuttava aivovamma. Aivovamma on tapaturman aiheuttama aivokudoksen vaurio, joka syntyy päähän kohdistuvasta iskusta tai liike-energiasta. Tapaturmaisen aivovaurion saa Suomessa vuosittain arviolta 15 000 −20 000 ihmistä ja sen jälkitilan oireita on noin 100 000 henkilöllä. Jälkitilalla tarkoitetaan tapaturman välittömien vaikutusten paranemisen jälkeen ilmeneviä pitkäaikaisia tai pysyviä muutoksia.  Kun mukaan lasketaan vammautuneen ihmisen lähipiiri, aivovamma koskettaa noin puolta miljoonaa suomalaista.

Sekä aivovammat että niiden oireet ovat monimuotoisia ja yksilöllisiä. Aivovamman lievimmän version, eli kansanomaisesti aivotärähdyksen, saaneista valtaosa toipuu oireettomaksi. Mitä vakavammasta vammasta on kyse, sitä todennäköisemmin siitä jää pysyviä oireita. Erityisiä riskiryhmiä ovat nuoret miehet ja ikäihmiset, mutta kukaan ei ole täysin suojassa aivovammalta. Sen yleisyydestä huolimatta aivovammatietoisuus on yhä puutteellista. Sitä saatetaan luulla virheellisesti synnynnäiseksi, kuvitellaan sen olevan älyvamman tai ajatellaan, että esimerkiksi myrkytys voisi aivovamman aiheuttaa. Hämmennystä aiheuttaa myös se, että aivovamma on usein näkymätön vamma. Aivovamman saanut ihminen näyttää ja kuulostaa monesti täysin samalta kuin aiemmin, mutta silti hänelle tullut aivokudoksen vaurio voi vaikeuttaa hänen arkeaan monin tavoin.

Aivovammatietoisuuden lisäämiseksi ja näkymättömän vamman näkyväksi tuomiseksi Aivovammaliitto ry järjestää kansanedustajille, ministereille, medialle ja suurelle yleisölle suunnatun Aivovamman monet kasvot –tilaisuuden Kansalaisinfossa (Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3, Helsinki) tiistaina 27.2.2018 klo 14.30 – 15.30. Tilaisuudessa aivovamman kokeneet ihmiset kertovat oman tarinansa.

Ääneen pääsevät muun muassa Markku Vehviläinen, Mikko Ruponen ja Marge Miettinen. Diplomi-insinööri Markku Vehviläinen työskenteli Nokialla johtotehtävissä. Hän sai aivovamman työmatkallaan laskettelutapaturmassa vuonna 2008. Mikko Ruponen vammautui työtehtävissä vuonna 2001 ollessaan ambulanssissa ensihoitajana. Marge Miettinen vammautui vuonna 2011 pudottuaan parvekkeelta maahan 8,5 metrin matkan ravintolaillan päätteeksi. Tänä päivänä he kaikki ovat sairauseläkkeellä aivovamman mukanaan tuomien haasteiden vuoksi. Yleisimpiä aivovamman mukanaan tuomia ongelmia ovat muistiongelmat, haasteet toiminnanohjauksessa, äärimmäisen voimakas väsymys, vaikeudet oppia uutta ja fyysiset oireet, kuten jatkuva päänsärky.

Aivovamman kokeneiden lisäksi tilaisuudessa ovat mukana kansanedustajat Jari Ronkainen (ps.) ja Sanna Lauslahti (Kok).

 Lisätietoja toiminnanjohtaja Anne Porthén, anne.porthen@aivovammaliitto.fi, puh. 050 536 6390

Kokemuspuhujien haastattelupyynnöt ja/tai valokuvatilaukset: Toimittaja-tiedottaja Pia Warvas, pia.warvas@aivovammaliitto.fi, 050 306 7916

Kuvassa yksi tapahtuman kokemuspuhuja Markku Vehviläinen 

 

 

@aivovammaliitto