Mahdollisuus vaikuttaa Helsingin kaupungin kuntoutuspalveluiden kehittämiseen

Helsingin kaupungin kuntoutuspalveluja kehitetään osana Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelmaa (2020-2023). Maailman toimivin kuntoutus –projektissa (2022-2023) rakennetaan yhteistyötä Helsingin kaupungin kuntoutuksen henkilöstön ja kuntoutuspalveluja käyttävien asiakkaiden välillä. Yhteisen kehittämistyön tueksi on aukeamassa kerrokantasi–kuuleminen osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/kuntoutus. Kuuleminen on avoinna 14.11.-19.12.2022. Kuulemiseen voivat vastata kaikki helsinkiläiset ja erityisesti henkilöt, joilla on omakohtaista kokemusta Helsingin kaupungin kuntoutuspalveluista.

Kuulemisen avulla kerätään helsinkiläisten ja kuntoutuspalveluita käyttävien asiakkaiden näkemyksiä kaupungin kuntoutuspalveluiden toimivuudesta ja kehittämisen kohteista. Tietoja hyödynnetään Maailman toimivin kuntoutus –projektissa oikea-aikaisten, vaikuttavien ja asiakkaiden tarpeita vastaavien kuntoutuspalvelujen kehittämisessä.

Lisätietoja:
Marika Malja
Projektiasiantuntija, SKH/Helsingin sairaala, Tulevaisuuden sote-keskus –hanke, Maailman toimivin kuntoutus
puh. 09 310 32199

@aivovammaliitto