Liikkuja-kysely toimintarajoitteisille henkilöille

Vammaisfoorumi, jonka jäsen Aivovammaliittokin on, toivoo vastauksia toimintarajoitteisten ihmisten liikuntaan liittyvään kyselyyn. Kysely on auki 15.11.2023 saakka.

Kyseessä on Suomessa toista kertaa näin laajasti kaikille vammaisille, pitkäaikaissairaille ja toimintarajoitteisille ihmisille suunnattu selvitys liikunnan harrastamisesta ja liikuntapalveluihin osallistumisen esteistä. Kysely liittyy Liikuntatieteellisen Seuran ja Suomen Paralympiakomitean kehittämishankkeisiin.

Ohessa tutkimuksen tekijöiden viesti:

“Selvitämme kyselyllä niiden henkilöiden liikunnan ja urheilun harrastamista, joilla on jokin toimintarajoite, vamma tai pitkäaikaissairaus. Vastaamalla autat meitä kehittämään seurojen, yhdistysten ja kuntien soveltavaa liikuntaa. Kysely on saatavissa myös ruotsiksi ja englanniksi. 

Kyselyyn vastaaminen kestää korkeintaan 15 minuuttia. Kaikkien vastaajien kesken arvomme viisi kappaletta 50 euron arvoista S-ketjun lahjakorttia. Kyselyn lopussa on erillinen linkki, josta pääsee arvontalomakkeeseen. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti joulukuun aikana. 

Kysely tehdään Liikuntatieteellisen Seuran (LTS) ja Suomen Paralympiakomitean yhteistyönä. Tuloksia käytetään LTS:n ja Paralympiakomitean hankkeissa. Lisäksi tuloksia hyödynnetään kuntien liikuntatoiminnan arvioinnissa, jota LTS tekee opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.” 

Siirry Webropol-kyselyyn tästä 

Lisätietoja: 

projektitutkija Timo Ala-Vähälä, puh. 040 734 1466, timo.ala-vahala@lts.fi  

tutkimuspäällikkö Aija Saari, puh. 040 506 4208, aija.saari@paralympia.fi  

@aivovammaliitto