Kognitiiviset oireet työelämässä – opas työssä selviytymisen tueksi on julkaistu

Neuroliitto, Parkinsonliitto ja Aivovammaliitto toteuttivat yhteisen Neuroneuvomo-hankkeen vuosina 2017–2021. Hankkeen keskeisin tehtävä oli kehittää työelämävalmennusta henkilöille, joilla on sairaudesta tai vammasta johtuvia kognitiivisia oireita. Hankkeen valmennuksessa oli yli 50 henkilöä. Kognitiiviset oireet työelämässä – opas työssä selviytymisen tueksi (pdf) syntyi Neuroneuvomo-hankkeen tuotoksena.

Opas on tarkoitettu sairastuneille itselleen, mutta sen vinkeistä voi olla hyötyä myös sellaisille henkilöille, joilla ei ole mitään neurologista sairautta. Erityisesti oppaasta on apua työkyvyn tukemisen ja työllistämisen ammattilaisille, työhönvalmentajille ja työkykykoordinaattoreille, jotka työssään kohtaavat asiakkaita, joilla on kognitiivisia oireita.

Kognitiiviset eli ajattelun ja tiedonkäsittelyn ongelmat ovat näkymättömiä ja usein ulkopuolisen vaikea ymmärtää. Oireita saatetaan sekä vähätellä että liioitella. Työntekijä itse saattaa epäillä työkykyään huomatessaan muutoksia. Työkaverit ja esimies saattavat pelästyä virheiden lisääntymistä. Kognitiivista suoriutumista voidaan kuitenkin tukea monin keinoin. Usein tarvitaan muutoksia sekä työntekijän omiin että työpaikan työtapoihin ja käytäntöihin. Nämä muutokset ovat tarpeen sairastuneen työkyvyn ylläpitämiseksi. Ne vaikuttavat usein positiivisesti koko työyhteisön jaksamiseen.

Lisätietoa ja oppaan tilaukset tästä linkistä tai Neuroliitto.fi (linkki avautuu sivustolle Neuroliitto)

@aivovammaliitto