Kirjoituskutsu palvelun käyttäjille: Kerro kokemuksistasi vammaissosiaalityössä ja vammaispalveluissa käytettävästä harkinnasta


Tervetuloa osallistumaan Itä-Suomen yliopiston Harkittua vammaissosiaalityötä -tutkimukseen!

Harkittua vammaissosiaalityötä -tutkimushankkeessa tarkastellaan harkintaa vammaissosiaalityössä. Tässä kirjoituskeruussa voit kirjoittaa kokemuksistasi harkinnasta vammaispalveluissa ja vammaissosiaalityössä. Millaista harkintaa olet kohdannut vammaissosiaalityössä esimerkiksi palveluja hakiessasi tai niistä päätettäessä? Entä millaisia vaikutuksia harkinnalla ja päätöksillä on ollut elämässäsi? Miten olet kokenut harkinnan sosiaaliviranomaisten käytännöissä? Entä miten näkökulmasi on tullut huomioiduksi?

Voit kertoa omasta kokemuksesta tai vastata esimerkiksi vammaispalvelun käyttäjän vanhempana.
Voit halutessasi vastata yhdessä jonkun toisen henkilön kanssa tai pyytää jotain toista henkilöä kirjoittamaan kertomuksesi puolestasi: merkitse asia tiedoksi, mutta älä merkitse nimiä tai muita tunnistetietoja. Kirjoita omalla kielelläsi ja tavallasi. Osallistuminen on vapaaehtoista. Voit keskeyttää vastaamisen niin halutessasi.

Kirjoituksia kerätään Webropol-lomakkeella. Keruuaika: 31.3.-31.5.2022. Kertomaasi käsitellään luottamuksellisesti hyvää tutkimuseettistä käytäntöä sekä vallitsevia tietoturvaohjeita ja lainsäädäntöä noudattaen. Kirjoituskeruussa ei kerätä henkilötietoja tai muuta tunnistedataa. Tutkimusjulkaisuissa käytettävät aineisto-otteet anonymisoidaan hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti niin, ettei yksittäistä osallistujaa voi tunnistaa. Ethän merkitse kirjoitukseesi henkilötietoja tai muita tunnistetietoja.

Kirjoituskeruu on osa Harkittua vammaissosiaalityötä (HaraVa) -tutkimushanketta, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen valtioavustuksesta (asianumero: VN/13817/2021). Tutkimuksen tietosuojaseloste on saatavilla hankkeen nettisivuilla: https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/Harkittua-vammaissosiaalityota. Tutkimushanketta johtaa yliopistonlehtori, dosentti Jari Lindh Lapin yliopistosta ja mukana ovat myös Kehitysvammaliitto ja Itä-Suomen yliopisto. Tämän kirjoituskeruun yhteyshenkilö on yliopistonlehtori Merja Tarvainen Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkimushankeaikana aineisto on Harkittua vammaissosiaalityötä -konsortion tutkijaryhmän käytössä tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjä noudattaen. Tutkimushankkeen jälkeen aineistoa tarjotaan jatkosäilytykseen Yhteiskuntatieteelliseen Tietoarkistoon tähän suostumuksensa antaneiden vastaajien osalta.

Tästä linkistä pääset tutustumaan tarkemmin tutkimukseen sekä osallistumaan: https://link.webropolsurveys.com/S/30A886CF5F875800 (linkki ohjautuu Webropol-kyselylomakkeelle). Lomakkeella sinulta kysytään tietoista suostumusta tutkimukseen osallistumiseksi sekä suostumusta oman kirjoituksesi jatkosäilytykseen ja tutkimuskäyttöön Yhteiskuntatieteellisessä Tietoarkistossa. Tämän jälkeen pääset kertomaan kokemuksistasi harkinnasta vammaissosiaalityössä ja vammaispalveluissa.


Yhteystiedot:
Merja Tarvainen
Yliopistonlehtori
Itä-Suomen yliopisto
sähköposti: merja.tarvainen(at)uef.fi
puhelin: 050-346 9285

@aivovammaliitto