Kiinnostaako sinua osallistua kyselyiden soveltuvuuden arviointiin?

Suomessa kukaan ei tiedä kattavasti, miten ihmiset yleensä päätyvät kuntoutukseen, millaista se on, kauanko se kestää ja saavutetaanko sillä haluttuja tuloksia. Järjestelmistä puuttuu tieto, millainen henkilön toimintakyky oli ennen kuntoutusta ja sen jälkeen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kuntoutuksen tietopohja -hanke (KUTI) on askel eteenpäin näiden ongelmien korjaamiseksi. Sen tavoitteena on laatia suositukset, miten arvioida toimintakykyä osana kuntoutumisprosessia, ja miten hyödyntää tietoa kansallisesti. THL on pyytänyt mukaan yhteistyöhön sekä asiakkaita että monia kuntoutusalan organisaatioita.

Asiakkaiden kuulemiseen etsitään nuoria ja aikuisia, joilla on
– sairaus tai sairauksia, josta/joista aiheutuu toimintarajoitteita ja
– kiinnostus osallistua toimintakyvyn arvioinnin aiheiden ja kyselyiden soveltuvuuden arviointiin.

Mitä asiakkaiden kuulemiseen osallistuminen tarkoittaa?

Pyydämme sinua yksilö- tai ryhmähaastatteluun. Siinä kysytään, mitkä aiheet ovat sinulle tärkeitä omassa kuntoutumisessasi. Haastattelu kestää noin tunnin.

Haastattelijoina ovat opiskelijat Arcadan, Laurean tai Metropolian ammattikorkeakouluista. He kertovat sinulle tarkemmin haastattelun kulusta. Sinun ei tarvitse valmistautua etukäteen.

Mitä asiakkaiden kuulemisessa selvitetään?

Asiakkaiden kuulemisen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat sinulle kuntoutujana tärkeitä aiheita oman kuntoutumisesi arvioinnissa. Saat arvioitavaksesi joukon aiheita ja kyselylomakkeita. Pyydämme sinua antamaan mielipiteesi niiden soveltuvuudesta.

Asiakkaiden ja asiantuntijoiden antamia soveltuvuusarvioita verrataan toisiinsa. Niitä hyödynnetään aiheiden ja mittareiden valinnassa kansallisiin suosituksiin.

Missä ja miten tulokset analysoidaan?

Ammattikorkeakouluopiskelijat kokoavat ja lähettävät haastatteluiden tulokset THL:ään. Tulokset yhdistetään aiheittain asiantuntijoilta kerättyyn aineistoon ja analysoidaan THL:ssä. Tulokset tallennetaan, analysoidaan ja raportoidaan niin, ettei yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa. Anonyymi aineisto säilytetään THL:ssä ja sitä ei jaeta eteenpäin.

Selvityksen tuloksia julkaistaan Kuntoutuksen tietopohjan suosituksen taustamateriaaleina, artikkeleina, esityksinä ja sosiaalisessa mediassa. Voit seurata Kuntoutuksen tietopohja -hankkeen etenemistä hankesivuilla www.thl.fi/kutihanke.

Tämän selvityksen rahoittaa THL ja sen toteuttaa THL ja opiskelijat Arcada, Laurea tai Metropolia ammattikorkeakouluista.

Osallistuminen on vapaaehtoista

Selvitykseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinulla on oikeus milloin tahansa perua selvitykseen osallistuminen syytä ilmoittamatta, jos et enää halua olla siinä mukana. Selvityksestä pois jääminen ei vaikuta hoitoosi tai palveluihisi.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä:

Anne Porthén
Toiminnanjohtaja, Aivovammaliitto ry
anne.porthen@aivovammaliitto.fi
puh. 050 536 6390

@aivovammaliitto