Kansalaisaloite tapaturmavakuutuslain muuttamisesta etenee eduskuntaan

Kansalaisaloite “Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu” on saavuttanut vaaditut 50 000 allekirjoitusta ja se etenee eduskunnan käsittelyyn. Oululaisen Pertti Latvalan alullepanemassa aloitteessa todetaan, että sosiaalivakuutusjärjestelmän uskottavuuden kannalta lääkäreiden antamilla lausunnoilla ja todistuksilla on keskeinen merkitys. Vakuutusyhtiöiden ja eläkelaitosten lääkäreille asetettu lääketieteellisiin kannanottoihin ja lausuntoihin liittyvä erivapaus on omiaan lisäämään epäluuloja koko järjestelmää kohtaan.

Kansalaisaloitteeseen voi tutustua ja allekirjoittaa netissä osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2837

@aivovammaliitto