Kannanotto 5.7.2017: Aivovammaliitto huolissaan korvausriidoista

Ylen A-studion ohjelma maanantaina 3.7.2017 herätti hämmennystä. Aivovammaliiton jäsenten ohjelman jälkeen tulleista yhteydenotoista kuulee huolen ja närkästyksen. Kokonaisuutena ohjelma oli jonkin verran hajanainen. Siinä tuotiin esille paljon asioita, mutta ohjelma-ajan vähyyden vuoksi kutakin asiakohtaa käsiteltiin rajoitetusti.

Aivovammatapauksia käsittelevät terveydenhuollon ammattilaiset tietävät, että aivovammojen jälkitilojen ymmärtäminen ja arviointi ovat vaikeimpia asioita neurologiassa. On siten ymmärrettävää, että joissakin tapauksissa asian käsittely ja saaminen ratkaisuun saakka kestää pitkään, jopa vuosia. Erittäin haastavaa on aivovamman saaneelle, mikäli hän joutuu lisäksi pitkälliseen ja henkisesti raskaaseen oikeusprosessiin saadakseen hänelle kuuluvan korvauksen vakuutusyhtiöltä.

A-studiossa vakuutuslääkärien yhdistyksen puheenjohtaja Janne Leinonen väitti Validian neurologien ja hoitotiimien tehneen satoja vääriä aivovammadiagnooseja. Tämän yksilöimättömän väitteen tueksi ei kuitenkaan mitään ”kättä pitempää” tarjottu.  Tuntuu oudolta, että vakuutusyhtiön edustaja tällä tavalla julkisesti aliarvioi Suomen ammattitaitoisimman ja tuloksia aikaan saaneen aivovammoihin erikoistuneen ammattihenkilöstön maineen ja rehellisyyden.

Näille väitteille on nyt syytä esittää todistusaineistoa.

Helsingissä 5.7.2017

Aivovammaliitto ry

Heikki Harri, hallituksen puheenjohtaja

Timo Kallioja, hallituksen varapuheenjohtaja

Anne Porthén, toiminnanjohtaja

@aivovammaliitto