Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2022

Sosiaaliturvaopas on päivitetty verkkoon osoitteeseen sosiaaliturvaopas.fi (linkki avautuu ulkopuoliselle sivustolle sosiaaliturvaopas.fi). Oppaan sivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaan tavoitteena on tarjota yhdestä paikasta selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista.  

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista. Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet sekä etuuksia tai palveluita käyttävät henkilöt. Se on myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. Opas on hyvä työväline järjestöjen työntekijöille ohjausta ja neuvontaa varten. 

Tavoitteena on sosiaaliturvan tunnetuksi tekeminen ja käytön helpottaminen. Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa. Opastyöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia oppaan työstämisessä avustaneita!

Vuoden 2022 päivityksessä uutuutena on tiivis ruotsinkielinen osio (linkki avautuu ulkopuoliselle sivustolle sosiaaliturvaopas.fi), josta löytyy ruotsiksi perustietoa sekä linkkejä viranomaisten olennaisille sivustoille. Seuraavan vuoden, 2023 päivityksessä on odotettavissa lisää muutoksia, koska pyrimme kehittämään opasta jatkuvasti sitä mukaa, kun sosiaaliturvajärjestelmä kehittyy. 

Julkaisun on kirjoittanut 19 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Omaishoitajaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat.  

Sosiaaliturvaoppaasta voi antaa palautetta tämän linkin kautta (linkki avautuu ulkopuoliselle sivustolle sosiaaliturvaopas.fi). 

@aivovammaliitto