Iloa ja arkirutiinia lemmikistäsi

Pääsiäisen molemmin puolin ilmestyvässä ”Kyllä me selvitään!” -juttusarjassamme neuropsykologi Jaana Sarajuuri antaa vinkkejä, kuinka huolehtia toimintakyvystä ja hyvinvoinnista myös koronaepidemian aikana.

Juttusarjan osat:

1/9 Iloa tuottavia arjen elämyksiä

2/9 Äärimmäistä ärsyketulvaa

3/9 Arjen ja vuorokauden rytmittäminen pitää arkea kasassa

4/9 Iloa ja arkirutiineja lemmikeistä

5/9 Tunteet aktivoituvat toisten ilmeistä

6/9 Kuntoutusta

7/9 Kevään lisääntyvä valon määrä

8/9 Tartu ikuisuusprojekteihin kotona

9/9 Hoida itseäsi

-Koirat, kissat ja monet muut lemmikkieläimet edistävät monimuotoisesti ihmisten hyvinvointia. Tunneside lemmikkiin tuo elämään iloa ja sisältöä. Lemmikkien on todettu myös muun muassa lievittävän yksinäisyyden tunnetta ihmissuhteen tavoin, herättävän positiivisia tunteita, vaikuttavan positiivisesti mielialaamme, vähentävän ahdistusta ja ehkäisevän masennusoireita, neuropsykologi Jaana Sarajuuri kertoo.

Ystävällisen eläimen läsnäolon on havaittu rauhoittavan, hidastavan hengitystä, laskevan verenpainetta ja vähentävän stressihormoni kortisolin tuotantoa. Lemmikin paijaamisen on havaittu lisäävän mielialaa kohentavien hormonien, kuten oksitosiinin ja dopamiinin, erittymistä ja helpottavan kiihtymystä.

-Lemmikit tuovat myös rutiinia ja säännöllisyyttä arkeen sekä vastuuta ja ”pakkoja” mikä edesauttaa aivovammaan usein liittyvän aloitekyvyn häiriön hallintaa.

@aivovammaliitto