Demokratia vaarantuu, ellei Vakuutuslääkärijärjestelmää käsitteleviä lakialoitteita käsitellä nyt!

Tällä hetkellä eduskunnassa odottaa käsittelyään peräti kolme vakuutuslääkärijärjestelmään muutosta vaativaa lakialoitetta: Kansanedustaja Jari Ronkaisen ja entisen kansanedustajan Sanna Lauslahden tekemät, sekä yli 59 000 ääntä kerännyt kansalaisaloite. Näiden lisäksi korkein oikeus on linjannut, että velvollisuudesta antaa korkeimmalle oikeudelle vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja säädettäisiin laissa.

– On selvääkin selvempi, että asian korjaaminen on kansan tahto. Jos aloitteet jäävät tämän vaalikauden aikana käsittelemättä, ne kuitenkin raukeavat. Demokratia vaarantuu, jos näin monen tahon ja yksittäisen henkilön mielipiteet jätetään kuulematta, toteaa Aivovammaliiton toiminnanjohtaja Anne Porthén.

Vakuutuslääkärien toiminta koskettaa toki muitakin ihmisryhmiä kuin aivovamman saaneita, mutta jo pelkästään aivovamman jälkitila on arviolta 100 000 suomalaisella. Työterveyslaitos on laskenut, että kun nuori aikuinen jää työkyvyttömyyseläkkeelle, hänen menetetyn työpanoksensa arvo on yli 1,5 miljoonaa euroa. Vuositasolla Suomen kokoisessa maassa aivovamman aiheuttama varhainen eläköityminen maksaa yhteiskunnalle vähintään 1,1 miljardia (Tuominen, Joelsson & Tenovuo 2012). Puhumme siis suurista luvuista.

– Oikea diagnoosi voi viivästyä, kun vakuutuslääkärit kiistävät erikoislääkäreiden diagnoosit ja suositukset. Työ- ja toimintakyvyn palauttaminen ei tällöin toteudu, Porthén painottaa.

Jotta elämä jatkuisi tapaturman jälkeen ja jotta vammautunut ja hänen perheensä selviäisivät vammautumisen aiheuttamasta elämänmuutoksesta mahdollisimman hyvin, pitää aivovamman kuntouttaminen aloittaa heti.  Aivovammaliitto vaatii, että nykyisten vakuutuslääkärijärjestelmien on muututtava, mikä on lakialoitteidenkin ydinsanoma!

– Tavoitteena on, että aivovammautuneet ihmiset saavat yhteiskunnassa heidän tarvitsemansa hoito- ja kuntoutuspalvelut ilman jatkuvia ristiriitoja vakuutusyhtiöiden ja Kelan kanssa. Aivovammautuneen itsensä ei pitäisi olla huolissaan siitä, kuka maksaa hänen kuntoutumisensa. Se tehtävä on yhteiskunnalla, Porthén toteaa.

 

10.12.2018 Helsinki

Anne Porthén
toiminnanjohtaja
050 536 6390

Seppo Kantola
puheenjohtaja
040 547 8577

Timo Kallioja
varapuheenjohtaja
045 174 6051

Lue lisää Aivovammaliiton kannanotoista:

Muutoksenhakulautakuntien esteellisten jäsenten jäsenyys lakkautettava:
http://www.aivovammaliitto.fi/2018/10/aivovammaliitto-ryn-syysliittokokous-vaatii-muutoksenhakulautakuntien-esteellisten-jasenien-jasenyys-lakkautettava/

Lausuntojen pyytämisestä ja laatimisesta on säädettävä laissa tarkasti:
http://www.aivovammaliitto.fi/2018/09/aivovammaliitto-vaatii-lausuntojen-pyytamisesta-ja-laatimisesta-on-saadettava-laissa-tarkasti/

Aivovammoihin liittyvä informaatiosota vaikuttaa eniten syyttömiin:
http://www.aivovammaliitto.fi/2018/04/aivovammaliitto-ryn-liittokokouksen-kannanotto-7-4-2018-aivovammoihin-nyt-liittyva-informaatiosota-vaikuttaa-eniten-syyttomiin/

Aivovammaliitto huolissaan korvausriidoista:
http://www.aivovammaliitto.fi/wp-content/uploads/2016/12/Kannanotto-5.7.2017-Aivovammaliitto-huolissaan-korvausriidoista.pdf

@aivovammaliitto