Apuvälinemessuilla aivovamma-asiaa

Helsingin messukeskuksessa 11.–13.5.2022 järjestettävillä apuvälinemessuilla tehdään tunnetuksi myös aivovammoja. Ensimmäisenä messupäivänä Aivovammaliitossa parhaillaan työharjoittelussa oleva Matilda Gustafsson osallistui Hyvin sanottu! -hankkeen paneelikeskusteluun. Hyvin sanottu on Ylen ja Erätauko-säätiön vetämä hanke, jolla pyritään vahvistamaan suomalaista keskustelukulttuuria. Apuvälinemessuilla hankkeen nimissä keskusteltiin työllisyyteen liittyvistä asioista. Matilda toi esiin, miten aivovamma muutti hänen työelämäänsä liittyviä haaveitaan. Media-alaa ja kuvallista ilmaisua opiskeleva Matilda tekee Aivovammaliitossa muun muassa Aivoitus-lehden taittotyötä ja graafista suunnittelua. Torstaina 12.5.2022 paneelikeskusteluun osallistuu Aivovammaliiton sosiaalisen median suunnittelija Jani Saarinen.

Hyvin sanottu -hankkeesta voit lukea lisää Ylen nettisivuilta (linkki vie ulkoiselle sivustolle).

Tatu ry tietoa jakamassa

Tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden tai sairastuneiden lasten ja nuorten etujärjestö Tatu ry (linkki vie ulkoiselle sivustolle) on mukana omalla osastollaan. Aivovammaliitto on Tatun jäsenjärjestö, joten he jakavat omalla osastollaan Avainasiaa aivovammasta -esitteitämme sekä yleis– että selkokielisinä (linkit vievät sisäisille sivustoille) versioina. Myös Aivoitus-lehden numeroita on Tatun osastolta saatavissa (linkki vie sisäiselle sivustolle).

Erityisesti Tatu ry esittelee uudistunutta perheen palvelupolkumalliaan (linkki vie ulkoiselle sivustolle), jossa tarjotaan perheille tietoa ja toivoa sekä käydään läpi vammautuneiden tai sairastuneiden lasten palvelupolkua ikäkausikohtaisesti. Omissa osioissaan käydään läpi vauvaikään, leikki-ikään, kouluikään ja nuoruusaikaan keskittyvät palvelupolut. Sivustolla on myös oma osionsa järjestöjen tarjoamille palveluille. Aivovammaliitto on juuri liittynyt mukaan perheen palvelupolkumallin toimijaverkostoon, jossa on mukana 20 tahoa.

Alla olevalla videolla Aivovammaliitossa työharjoittelussa oleva Matilda Gustafsson kertoo työtehtävistään Aivovammaliitossa sekä nuoruuden urahaaveistaan ja siitä, miten aivovamma niitä muutti. Tatu ry:n toiminnanjohtaja Kirsi Rönkä puolestaan esittelee Tatun toimintaa.

Teksti: Pia Warvas
Kuvaus: Jouni Kilpeläinen

@aivovammaliitto