Aivovammojen määrä arvioitu roimasti alakanttiin

Aivovammaviikolla aivovammatietoutta 

Vuosittain Suomessa tapahtuu uusimman tiedon mukaan jopa noin 36 000 aivovammaa, joka tekee melkein 100 aivovammaa päivässä. Tieto perustuu THL:n tilastoihin, ja tästä luvusta puuttuvat osittain yksityispuolen diagnosoimat aivovammat. Kaikkia aivovammoja ei tutkita ja kaikki ihmiset eivät hakeudu hoidon piiriin, joten todellinen aivovammojen määrä Suomessa on vielä tätäkin suurempi.

Kaatumiset ja putoamiset ovat suurin syy aivovammojen syntyy, mikä selittää mm. ikäihmisten aivovammojen kasvun. Lisäksi aivovammoja syntyy liikenneonnettomuuksissa, pahoinpitelyissä ja vapaa-ajan tapaturmissa.

Haasteena aivovammojen osalta ovat ainakin seuraavat asiat:

  • Alkuvaiheessa aivovammojen diagnosointi tehdään virheellisesti tai se jää tekemättä kokonaan. Aivovammautunut ei useinkaan itse alkuvaiheessa koe sairaudentunnetta tai ei ymmärrä omaa muuttunutta olotilaansa.
  • Alkuvaiheen kirjauksia ei tehdä huolellisesti tai niitä ei tehdä lainkaan aivovamman osalta. Tämä voi aiheuttaa vammautuneelle haasteita tulevaisuudessa oikeusturvan kannalta.
  • Aivovamman jälkitilan hoitoa ja kuntoutusta ei aloiteta riittävän ajoissa, lainkaan tai se lopetetaan liian varhain.
  • Vakuutuskiistoissa näyttötaakka on aivovammautuneella.

Näihin haasteisiin pystytään vastaamaan sillä, että alkuvaiheen kirjaukset tapahtuneesta ja potilaan tilasta tehdään huolellisesti ja tarkasti. Trauma- ja monivammapotilailla tulee aina tutkia ja selvittää aivovamman mahdollisuus. Aivovamman jälkitilan moniammatillinen hoito ja kuntoutus tulee aloittaa heti, jolloin pystytään mahdollisesti estämään aivokudoksen vaurion paheneminen.

Aivovammoihin liittyy muita vammoja ja pitkäaikaissairauksia enemmän kiistoja vakuutusyhtiöiden kanssa. Vakuutusyhtiöt kiistävät potilasta hoitaneen neurologin, neuropsykologin ja muiden asiantuntijoiden lausunnot aivovammasta ja vetoavat oireiden johtuvan milloin mistäkin vanhasta tapahtumasta. Näyttötaakka ei voi olla potilaalla, jonka elämä on muuttunut jopa pysyvästi, hän kärsii aivovamman aiheuttamasta väsymyksestä ja monista kognitiivista oireista, joiden vuoksi hänen on vaikea keskittyä ja hahmottaa tilannetta. Läheiset voivatalkuvaiheessa olla shokissa tapahtuneesta, jolloin heillä ei ole voimavaroja asioiden hoitamiseen. Lisäksi suomen sosiaali- ja vakuutusturva on monimutkainen.
Vakuutusyhtiöiden tulisi aivovammojen osalta käyttää aivovammoihin perehtyneitä neurologeja ja muita asiantuntijoita.

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ja heidän läheistensä etujärjestö. Vietämme tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuotta ja juhlavuotemme suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Teksti: Päivi Puhakka
toiminnanjohtaja
Aivovammaliitto ry

Lisätietoja: paivi.puhakka(at)aivovammaliitto.fi

Aivovammaviikolla näkymätön näkyväksi

Viikolla 46 eli 14.–20.11.2022 vietetään kansallista Aivovammaviikkoa. Teemaviikkoa on vietetty vuosittain vuodesta 2004 alkaen. Aivovammaviikon tarkoituksena on aivovammoja tunnetuksi tekemällä lisätä aivovammatietoutta ja vähentää vammaan liittyviä vääriä oletuksia.

Aivovammaviikko näkyy eri puolilla Suomea sekä verkon välityksellä että lähitapahtumina.

Aivovammaliiton tapahtumat Aivovammaviikolla

Ti 15.11.2022 Aivovammaviikon webinaari pidetään klo 12–13, jonka aiheena on mielen hyvinvointi muutoksissa. Webinaarin luennoitsija on asiantuntijapsykologi Elina Komulainen Mieli ry:stä.

Voit seurata webinaaria tämän linkin kautta: https://webcasting.fi/aivovammaliitto/CRckXuDQ/

To 17.11.2022 Juhlavuoden Pääjuhla alkaen klo 14. Juhlaluennon pitää neurotraumatologian professori Olli Tenovuo Turun yliopistosta. Tenovuon luennon aiheena on ”Aivovammat lääketieteen näkökulmasta, 30-vuotiskatsaus”. Voit seurata livetsriimiä tämän linkin kautta:

Lisätietoja Aivovammaviikon tapahtumista:
viestintävastaava, päätoimittaja Pia Kilpeläinen, pia.kilpelainen(at)aivovammaliitto.fi

Muut Aivovammaviikon tapahtumat:

Ma 14.11. Etelä-Pohjanmaan Aivovammayhdistys: klo 9–14 Seinäjoen keskussairaalan OLKA-pisteellä.

Ti 15.11. Keski-Suomen Aivovammayhdistys: klo 17 Jyväskylän kaupungin pääkirjastolla Wolarin salissa, ”Liikunnan vaikutukset aivoterveyteen”, luennoitsijana Ismo Natri.

Ke 16.11.

Itä-Suomen Aivovammayhdistys: klo 9–13 Mikkelin ryhmän väkeä tavattavissa Mikkelin Keskussairaalan OLKA -pisteellä.

Oulun seudun Aivovammayhdistys: OYSin OLKA-pisteellä klo 10–12.

Etelä-Pohjanmaan Aivovammayhdistys: klo 10–16 Kauhajoella ostoskeskus Valtissa toiminnan esittelyä.

Aivovammayhdistys Avy: klo 10–14 Hyvinkään sairaalan Olka-pisteellä.

Pe 18.11. Päijät-Hämeen Aivovammayhdistys: Aivovammaluento klo 14 Lahden kaupunginkirjastossa. Luennoijana neuropsykologi Marja-Liisa Kaipio.

@aivovammaliitto