Aivovammayhdistysten jäsenmäärä pysyi melkein samana vuonna 2023

Yleinen trendi on, että yhdistyksiin on vaikea sitouttaa jäseniä ja jäsenmäärät ovat laskusuunnassa. Aivovammayhdistyksissä jäsenmäärä pysyi kuitenkin melkein samana viime vuoden aikana. Jäsenmäärä muuttui 2 179 jäsenestä 2 175 jäseneen.

Toisaalta on totta, että aivovammayhdistysten jäsenmäärä on laskenut jatkuvasti viimeisten vuosien aikana. Viidessä vuodessa yhdistykset ovat menettäneet yhteensä 124 jäsentä. Alla olevasta kaaviosta näet tarkemmin jäsenmäärän kehittymisen.

Yhdistyksiin liittyy jatkuvasti uusia jäseniä. Jäsenkato syntyy, kun uusia jäseniä tulee vähemmän kuin jäsenyydestä luopuvia. Tarkastelujakson aikana isoimmat yhdistykset menettivät jäseniään ja pienempien yhdistysten jäsenmäärä kasvoi.

Jäsenkato aivovammayhdistyksissä oli suurimmillaan vuonna 2021, jolloin jäsenmäärä tippui 58 jäsenellä. Tähän vaikutti todennäköisesti koronapandemia, joka pakotti vähentämään paikallista toimintaa parin vuoden ajan. Vuonna 2022 jäsenmäärä pieneni 29 jäsenellä ja vuonna 2023 enää neljällä jäsenellä.

Yhdistyksissä on tehty paljon töitä uusien jäsenten löytämiseksi. Koronavuosien jälkeen aivovammayhdistykset järjestetävät taas monipuolista toimintaa ja kohtaamisia kasvotusten. Ehkäpä onkin mahdollista kääntää trendi ja saada yhdistysten jäsenmäärä kasvamaan!

Teksti ja kaavio: Johanna Tervo

Kaavio jäsenmäärän kehityksestä.

Aivovammayhdistysten jäsenmäärän kehitys viiden vuoden ajalta. Yhdistysten jäsenten lisäksi Aivovammaliitossa on parikymmentä kannatusjäsentä.

@aivovammaliitto