Aivovammautuneiden nuorten hyvinvointi- ja vapaa-aikakysely

Hyvä nuori ja nuori aikuinen,

Me Aivovammaliitossa teemme aivovammautuneiden nuorten hyvinvointiin ja vapaa-aikaan liittyvää selvitystä. Etsimme kyselyyn vastaajiksi 13-35-vuotiaita aivovamman saaneita nuoria ja nuoria aikuisia. Kysely toteutetaan Webropol-kyselynä verkossa sekä haastatteluina puhelimitse.

Kyselyyn vastaaminen on täysin anonyymiä, eikä yksittäisiä vastauksia eritellä. Tieto on meille arvokasta, jotta pystymme huomioimaan nuorten kokemukset toiminnassamme ja vaikuttamaan aivovammautuneiden nuorten elämänlaatuun. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää myös Aivovammaliiton toiminnan kehittämisessä. Kyselyn tulokset julkaistaan Aivovammaliiton eri viestintäkanavissa.

Verkkokysely on avoinna 23.6.2021 asti ja verkkokyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä (linkki avautuu sivustolle Webropol).

Haastattelut toteutetaan puhelimitse 1. – 23.6.2021 välisenä aikana. Haastatteluun otetaan 10 nuorta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu haastatteluun Elina Aittoneva elina.aittoneva(at)aivovammaliitto.fi tai puh. 050 324 8034

Lisätietoa kyselystä:
Elina Aittoneva, nuorisotoiminnan ja viestinnän työntekijä
elina.aittoneva(at)aivovammaliitto.fi
puh. 050 324 8034

tai

Leena Janatuinen, suunnittelija
leena.janatuinen(at)aivovammaliitto.fi
puh. 050 3064181

@aivovammaliitto