Aivovammat ovat merkittävä kansansairaus

Aivovammaliitto ry lähetti hallitusneuvottelijoille lisätietoa aivovammoista.

Hyvä kansanedustaja

Aivovammaliittoon on kantautunut hallitusneuvotteluista huhuja, joiden mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin suunnitellaan leikkauksia. Olemme tämän vuoksi huolissamme aivovammautuneiden ihmisten tulevaisuudesta, edunvalvonnasta sekä oikea-aikaisen hoidon ja kuntoutuksen toteutumisesta.

Suomen ainoana aivovammaisten ihmisten ja heidän läheistensä edunvalvontajärjestönä tiedämme, minkälaisia haasteita liittyy aivovammojen hoitoon, kuntoutukseen ja sosiaaliturvaan. Ymmärrämme aivovamman jälkitilan mukanaan tuomat aloitekyvyn, muistin, käyttäytymisen ja jaksamisen ongelmat, joiden vuoksi aivovammautuneet ihmiset tarvitsevat rinnalleen järjestöjen tuomaa tukea. Vertaistuki on tutkitusti voimaannuttavaa ja kuntoutumista edistävää. Aivovammaliitto voi tarjota valtakunnallisesti vertaistukea ja luotettavaa tietoa, jotka auttavat sopeutumaan aivovamman muuttamaan elämään

Suomeen tarvitaan lisää aivovammatutkimusta. Aivovammaliitto tekee aktiivista yhteistyötä usean yliopiston ja ammattikorkeakoulun sekä yksittäisten tutkijoiden kanssa aivovammoihin liittyvässä tutkimustyössä. Tutkitun tiedon avulla uusien aivovammojen syntymistä voidaan ennaltaehkäistä ja parantaa aivovammautuneiden ihmisten hoitoa ja kuntoutusta. Edellä mainitut asiat tuovat yhteiskunnalle kustannussäästöjä ja parantavat aivovammautuneiden ihmisten hyvinvointia. Aivovamman saa vuosittain vähintään 35 000 ihmistä. Heistä noin 5 000 joutuu sairaalahoitoon ja heille jää pitkäaikaisia tai pysyviä oireita. Aivovamman vuoksi sairaalahoitoon joutuvien keskimääräiset sairaanhoitokulut ovat 50 miljoonaa euroa vuodessa. Työikäisenä vammautuneet ja sen vuoksi varhaiseläkkeelle joutuvat ihmiset maksavat yhteiskunnalle yli miljardi euroa vuodessa. Koska aivovammat tulevat yhteiskunnalle kalliiksi, on tärkeää turvata sekä aivovammatutkimuksen että aivovammajärjestön tulevaisuus.  Aivovammaliitto ry tekee työtä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta tuomalla esiin myös vakuutusyhtiöiden tekemiä kustannussiirtoja yhteiskunnalle ja veronmaksajille.

Aivovammaliitto voi työllään tarjota sellaista toivoa ja tukea aivovammautuneille ihmisille ja heidän läheisilleen, joka ei kuulu terveydenhuollon ydintehtävään.

Lisätietoa:
Toiminnanjohtaja Päivi Puhakka, paivi.puhakka(at)aivovammaliitto.fi

Kuva: Hanne Salonen, Eduskunta

@aivovammaliitto