Aivovamman kokeneita etsitään haastateltaviksi pro gradu -työhön

Sosiaalipsykologian kandidaatti Maria Jauhiainen etsii aivovamman kokeneita henkilöitä haastateltavaksi pro gradu -tutkielmaansa varten. Tutkielman aiheena on kokemus vammaan sopeutumisesta, ja sen tavoitteena on tuoda haastateltavien oma ääni kuuluviin. Yliopistojen opinnäytetöiden tekoa ohjaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet haastattelujen anonyymistä ja eettisestä käytöstä.

Jauhiainen haluaa tehdä haastattelut kasvokkain. Hän on valmis matkustamaan haastateltavien luokse. Haastattelun ennalta-arvioitu kesto on noin kaksi tuntia. Haastateltava voi perua osallistumisensa tutkimukseen myös haastattelun jälkeen.

Kriteerit tutkimukseen osallistujia varten

1. Sinulle on todettu aivovamma.
2. Tapaturmasta on kulunut vähintään yksi vuosi.
3. Olet joskus aikaisemmin puhunut sairaudestasi.
4. Keskittyminen tai keskusteleminen eivät tuota sinulle kipua.
5. Olet halukas keskustelemaan omista tunteistasi.
6. Olet täysi-ikäinen.

Jauhiaisen yhteystiedot:

Maria Jauhiainen
sähköposti: maria.jauhiainen@helsinki.fi
puh. 045 849 4497
FB: https://www.facebook.com/maria.jauhiainen.9

Jos kiinnostuit keskustelemaan ja auttamaan tutkielman teossa, olethan Mariaan yhteydessä! Hän vastaa myös mielellään lisäkysymyksiin tutkielmasta.

@aivovammaliitto