Aivovammaliitto ry:n liittokokouksen kannanotto 7.4.2018: Aivovammoihin nyt liittyvä informaatiosota vaikuttaa eniten syyttömiin

Aivovammaliitto ry on jo muutaman vuoden ajan seurannut, pääosin sivusta, vakuutusyhtiöiden, hoito- ja kuntoutuslaitosten sekä aivovammojen hoidosta vastaavien lääkäreiden ja muun hoitohenkilöstön kiistelyä aivovammojen diagnosoinnista ja hoidosta. Julkiseksi informaatiosodaksi tämä kiistely muuttui muutamia viikkoja sitten, kun lähes samanaikaisesti Invalidiliiton Kuntoutus Oy (Validia) julkaisi aiheesta teettämänsä selvityksen ja Helsingin Sanomat 7-sivuisen artikkelin provosoivalla otsikolla ”Väärin diagnosoitu”.

Tämä julkiseksi muuttunut informaatiosota on vaikuttanut eniten syyttömiin osapuoliin, aivovamman saaneisiin ja heidän läheisiinsä. Se on lisännyt entisestään heidän kuormitustaan muutoinkin hankalissa elämäntilanteissa. Tämä näkyy muun muassa Aivovammaliitto ry:n Facebook-sivustolla käynnissä olevassa keskustelussa ja liittoon tulleissa yhteydenotoissa.

Aivovammaliitto ry:n liittokokous on erittäin huolestunut tilanteesta ja haluaa tällä julkaistavalla kannanotollaan asianomaisten terveydenhuollon toimijoita valvovien viranomaisten puuttuvan asiaan. Liittokokouksen mielestä heidän tulisi pikaisesti rauhoittaa aivovamman saaneita ja heidän läheisiään kannanotoillaan muun muassa siitä, ettei asialla ole vaikutusta aiemmin tehtyihin päätöksiin.

Asiasta tulee käynnistää puolueeton, kattava selvitys, jonka perusteella saavutettaisiin riittävä yksimielisyys aivovammojen diagnosoinnissa, hoidossa ja kuntoutuksessa. Myöskin epäluottamusta herättänyttä vakuutuslääkärijärjestelmän uudistamista tulee kiirehtiä.

Aivovammaliitto ry:n liittokokouksen mielestä tämän hetkinen tilanne on aivovamman saaneiden ja heidän läheistensä kannalta kohtuuton. Heidät on pakotettu mukaan valtataisteluun, jossa ei ole kysymys aivovammojen kuntoutuksesta ja hoidosta, vaan jostain aivan muusta.

Lisätiedot

Seppo Kantola
Puheenjohtaja
Aivovammaliitto ry
seppo.kantola(at)aivovammaliitto.fi
040 547 8577

@aivovammaliitto