Aivovammaliitto ry etsii ryhmätyötaitoisia kurssiohjaajia ja lastenohjaajia vuoden 2022 kursseille

Aivovammaliitto ry on valtakunnallinen aivovammautuneiden ja heidän läheistensä etujärjestö. Meidän tavoitteenamme on edistää aivovammautuneiden henkilöiden yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Järjestämme vuonna 2022 STEA-rahoitteisia kursseja ja vakuutusyhtiörahoitteisia sopeutumisvalmennuskursseja. Vuoden 2022 aikana järjestetään 12 neljän päivän mittaista kurssia ympäri Suomea. Etsimme näille kursseille työntekijöitä kurssiohjaajiksi ja lastenohjaajiksi.

Perhe- ja parikursseille etsimme ryhmätyötaitoisia psykologeja, perheterapeutteja, seksuaaliterapeutteja tai vastaavia.

Perhekursseille etsimme lastenohjaajia, joilla on koulutusta, opintoja tai kokemusta lasten kanssa toimimisesta.

Muille kursseille etsimme ryhmätyötaitoisia psykologeja, toimintaterapeutteja, fysioterapeutteja, kuntoutuksen ohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, psykoterapeutteja tai vastaavia. Etsimme myös yhden päivän asiantuntijaluennoitsijoiksi neuropsykologeja, joilla on kokemusta aivovammautuneiden ihmisten kanssa työskentelystä.

Tärkeää on, että sinulla on kokemusta ja taitoa ryhmien ohjaamisesta, kokemusta aivovammautuneiden ihmisten kanssa toimimisesta sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Erityisesti arvostamme aiempaa työkokemusta sopeutumisvalmennuskursseista. Kurssin alku- ja lopputapaaminen järjestetään etäyhteydellä, joihin kurssiohjaajat osallistuvat.

Työsuhteet ovat määräaikaisia kurssien mukaan. Jokaiselle kurssille palkataan työntekijät erikseen.

Vapaamuotoisen hakemuksen ja ansioluettelon voit lähettää Aivovammaliiton kuntoutussuunnittelija Otto Laitiselle osoitteeseen otto.laitinen(at)aivovammaliitto.fi.

Kerrothan hakemuksessasi, milloin olisit kurssitöihin käytettävissä.

Työntekijähaku päättyy perjantaina 5.11.2021

Lähetämme valituille kutsun työhaastatteluun marraskuun aikana. Haastattelut suoritetaan etäyhteydellä. Kurssityöntekijöiksi valituille järjestetään perehdytystä joulukuussa.

Lisätietoja:

Kuntoutussuunnittelija Otto Laitinen
otto.laitinen(at)aivovammaliitto.fi ja puh. 050 373 9076

@aivovammaliitto