Aivovammaliitto huolissaan vakuutuslääkärikäytännöistä

Aivovammaliitto ry:n syysliittokokous on hyvin huolissaan aivovammaisten henkilöiden ja vakuutusyhtiöiden välisistä toistuvista kiistatilanteista, joissa vakuutusyhtiöiden päätökset poikkeavat selvästi vammaista ihmistä hoitaneiden lääkäreiden asiantuntijalausunnoista.

Liitto tutki syksyllä 2016, miten asiointi vakuutusyhtiön kanssa sujui vammautumisen jälkeen. Kyselyyn vastasi 521 henkilöä, mikä on noin neljännes Aivovammaliiton jäsenmäärästä. Vastanneista jopa 76 prosentilla oli vammautumisen jälkeen vaikeuksia vakuutusyhtiön kanssa, ja heistä hieman yli puolet turvautui asianajajan apuun. Oikeusjutuista 53 prosenttia päättyi vammaisen hyväksi. Erään aivovamma-asioihin erikoistuneen asianajajan jutuista 97 prosenttia päättyi asiakkaan eduksi.

Suomessa on kuitenkin vain kourallinen aivovamma-asioihin perehtyneitä juristeja. Jo heidän löytämisensä on haasteellista vammautuneelle, joka usein kärsii väsymisestä ja aloitekyvyttömyydestä. Lisäksi monella vammautuneella ei edes ole varaa asianajajan käyttöön.

Kun vakuutusyhtiöillä on hallussaan kaikki alan tietämys, mutta vammautuneen on tultava toimeen omillaan, on kiistely vammautuneelle usein ylivoimaista.

Vakuutusyhtiöiden yleinen käytäntö hylätä merkittävä osa aivovammaisuuteen liittyvistä korvauksista aiheuttaa vammaisille ihmiselle loppuelämän pituisia ongelmia. Tulotaso jää alhaiseksi ja vaikka jossakin vaiheessa – usein vuosienkin taistelun jälkeen – vammainen voittaisikin tapauksensa, on toipumista edistävä kuntoutus jo viivästynyt. Tämä aiheuttaa merkittävää toimintakyvyn alenemista.

Kansanedustaja Jari Ronkainen on alkanut valmistella vakuutuslääkärien toimintaan liittyvää lakialoitetta. Ronkainen myös pohtii, pitäisikö vakuutuslääkäreiden ammattikunta siirtää yhtiöiltä valtiolliseksi elimeksi tai vaihtoehtoisesti velvoittaa vakuutusyhtiöt kustantamaan laajat tutkimukset silloin, kun yhtiö tekee hoitavan lääkärin lausunnosta selkeästi poikkeavan päätöksen.

Aivovammaliiton mielestä asiantila voi kohentua vain tarpeellisilla lakimuutoksilla. Nykytila on vammaisten kannalta epäoikeudenmukainen ja epätyydyttävä.

@aivovammaliitto