Aivovammaliitto ei hyväksy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen suunnitelmaa OYSin aivovammapoliklinikan lakkauttamisesta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde suunnittelee Oulun yliopistollisen sairaalan aivovammapoliklinikan lakkauttamista osana talouden tasapainottamista vuodelle 2024. Aivovammaliitto ei hyväksy suunnitelmaa. Aivovammaliitto jätti oheisen vastineen hyvinvointialueelle.

Aivovammapoliklinikan säilyttäminen tuo yhteiskunnalle huomattavia säästöjä. Aivovammojen diagnosointia ja kuntoutusta on alasajon sijaan tehostettava. Jos aivovammoihin erikoistunutta henkilökuntaa ei ole, aivovamma jää valitettavan usein tunnistamatta erityisesti monivammapotilailla, jotka ovat olleet suurienergisessä onnettomuudessa. Koska aivovammaan liittyy usein alkuvaiheessa oiretiedostamattomuutta, jonka lisäksi muistiongelmat ovat yleisiä, ei aivovammoihin perehtymätön henkilö osaa selvittää aivovammautuneen ihmisen todellista toimintakykyä ja ohjata häntä oikean hoidon ja kuntoutuksen piiriin. Diagnoosin puuttuessa oireita yritetään esimerkiksi selittää psykosomaattisilla syillä, jolloin hoidetaan ihmisen mielenterveyttä aivovamman jälkitilan aiheuttaman oirekuvan sijaan. Lisäksi aivovamma on yleensä näkymätön, se ei näy päälle päin. Kuitenkin näkymättömät oireet (aloitekyvyttömyys, muistivaikeudet, epätavallisen voimakas väsyvyys) voivat rajoittaa elämää huomattavasti enemmän kuin näkyvät vammat

Hoitamattomuudesta seuraa paitsi huomattavia yhteiskunnallisia kustannusvaikutuksia sekä vammautuneen elämänlaadun alenemista. Diagnosoimatta ja kuntouttamatta jätetty aivovammautunut ihminen voi pudota tuki- ja palveluverkkojen ulkopuolelle ja joutua pahimmillaan pallotteluun epätarkoituksenmukaisten palveluyksiköiden välillä. Aivovamman oikea-aikainen diagnosointi helpottaa muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutumista ja parantaa vammautuneen ihmisen elämänlaatua.

Aivovammapoliklinikkaa ei tule lakkauttaa. Lakkauttamisen myötä vammaisryhmä, joka ei kykene hoitamaan omia asioitaan, jää vaille tarvitsemaansa hoitoa, kuntoutusta ja neuvontaa. Tämä tulee aiheuttamaan hyvinvointialueelle lisäkustannuksia aivovammautuneiden ihmisten fyysisen ja psyykkisen terveydentilan heikkenemisen myötä. Suomessa aivovammojen aiheuttamat kustannukset ovat noin 2 miljardia euroa. Aivovammat ovat yksilöllisiä ja niiden oirekuva on moninainen. Aivovammojen hoito vaatii henkilökunnalta asiantuntemusta ja tietoa aivovammasta, ja Oulun yliopistollisen sairaalan aivovammapoliklinikka on saanut kiitosta aivovammautuneiden ihmisten kokonaisvaltaisesta ja moniammatillisesta hoidosta. Aivovammapoliklinikan kuntoutusohjaaja huolehtii aivovammautuneen ihmisen moniammatillisen kuntoutuksen ja yksilöllisen kuntoutussuunnitelman saamisesta. Työelämään kuntoutunut aivovamman saanut ihminen säästää yhteiskunnan kustannuksia huomattavan määrän.

Aivovammapoliklinikan toiminta pitää lakkauttamisen sijaan turvata nyt ja tulevaisuudessa. Lyhytnäköisillä säästöillä on uhka tuoda hyvinvointialueelle suuria kustannuksia, koska aivovammapotilaat jouduttaisiin jatkossa lähettämään asiantuntevaan hoitoon Etelä-Suomeen.

@aivovammaliitto