Aivovammaliiton yhteistyökursseilla vielä tilaa

Voimaa vertaisuudesta -loma aikuisille

Loman tavoitteena on, että tapaa toisia samassa tilanteessa olevia sekä saa vertaistuen ja lomaohjelman kautta voimavaroja arkeen. Lomille haetaan kolme kuukautta ennen loman alkua Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomatukihakemuksella, jonka voi täyttää myös sähköisesti osoitteessa www.mtlh.fi. Lomalle valittu maksaa omavastuuosuuden. Lomat ovat täysihoitolomia. Majoitus on kahden henkilön huoneessa ja perhelomalla perhekoon mukaisessa huoneessa.

Lomajärjestö käsittelee hakemukset ja lähettää valituille kutsun noin kaksi kuukautta ennen loman alkua. Kutsun mukana on lasku omavastuuosuudesta. Jos omavastuuosuutta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, loma katsotaan peruutetuksi.

Paikka: Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy, Leppävirta

Ajankohta: 23.-28.9.2018

Omavastuuosuudet: Loman omavastuuosuus on kaikissa lomissa 20 €/vrk/
aikuiset, alle 17-vuotiailta ei peritä omavastuuta.

Loman sisältö: Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneissa,
perhe-lomilla tarkoituksenmukaisissa huoneissa, yleinen vapaa-ajan ohjelma ja ryhmän ohjelma.

Lisätiedot numerosta 010 2193 460. Puhelinpalveluaika on klo 9 – 13.

http://www.mtlh.fi/

Lomalle voi vielä hakea.


Epilepsi och hjärnskada – kurs för vuxna och närstående

Anpassningsträningskurs på svenska för vuxna, som insjuknat i epilepsi och/eller hjärnskada samt för vuxen närstående. Det är också möjligt att delta i kursen utan närstående.

Mäl: Ge information om epilepsi, hjärnskada och rehabilitering, anvisa sätt att klara av sin vardag och ge möjligheter till kamrat-stöd.

Kursinnehåll består av gruppdiskussioner och -aktiviteter, föreläsningar och fritidssysselsättning.

Ansök senast 10.7.: Epilepsiförbundets eller Hjärnskadeförbundets ansökningsblankett och läkarutlåtande med rekommendationer av vårdande läkare.

Kurstid och -plats: 10.-14.9.2018 Ruissalo Spa, Åbo

Information: Marja Nylén, tel. 040 5160022,marja.nylen@epilepsia.fi, https://www.epilepsia.fi/fi_web/epilepsialiitto/aikuisten-kurssit

@aivovammaliitto