Aivovammaliiton kantelu oikeusasiamiehelle

Eduskunnan oikeusasiamiehelle

 Kantelija

Aivovammaliitto ry
Malminkaari 5
00700 Helsinki
puh. (09) 836 6580
www.aivovammaliitto.fi

 

Kantelu

Aivovammaliitto ry pyytää tutkimaan, mihin perustuu Suomen Vakuutuslääkärien Yhdistys ry:n puheenjohtajan ja Valtiokonttorin ylilääkärin Janne Leinosen Ylen A-studiossa 3.7.2017 esittämä väite siitä, että Validia Kuntoutuksessa olisi tehty satoja vääriä aivovammoihin liittyviä diagnooseja.

Jokaisella Validiaan kuntoutukseen tulevalla aivovammaisella on jo diagnosoitu aivovamma, joten Leinosen yksilöimättömän väitteen voi hyvällä syyllä tulkita myös niin, ettei hän aivovamma-asioissa ole neutraali eikä puolueeton. Leinonen toimii myös virkavastuulla Liikennevahinkolautakunnassa, jossa hänen ilmeinen asenteellisuutensa saattaa vaikuttaa siihen, että lautakunnan ratkaisut eivät ole puolueettomia.

Väite vääristä diagnooseista on aiheuttanut suurta huolta aivovammaisten keskuudessa. Validia Kuntoutuksessa jo olleet henkilöt eivät nyt voi olla varmoja, mitä heidän aikaisemmille diagnooseilleen mahdollisesti tapahtuu ja toisaalta Validia Kuntoutukseen edelleen menevät henkilöt eivät tiedä, saako siellä enää pätevää kuntoutusta. Tähän saakka Validia Kuntoutus on saanut aivovammaisilta asiakkailtaan hyvät arvostelut.

Koko tapaus haittaa merkittävästi aivovammaisten asemaa.

Kunnioittavasti

 

Heikki Harri

Aivovammaliitto ry

Puheenjohtaja

puh. 040 501 5157

heikki.harri(at)aivovammaliitto.fi

 

 

@aivovammaliitto