Aivovammaliiton ja Epilepsialiiton yhteisellä ruotsinkielisellä kurssilla vielä tilaa!

Aivovammaliiton ja Epilepsialiiton yhteinen ruotsinkielinen sopeutumisvalmennuskurssi järjestetään Ruissalon kylpylässä 14 – 19.8.2017. Virallinen ilmoittautumisen loppumisesta huolimatta voit vielä kysellä paikkoja Epilepsialiiton Marja Nyléniltä! Ilmoittaudu mukaan nyt!

Marja Nylén, p. 040 516 00 22, marja.nylen(at)epilepsia.fi

Kursinfo: Kursen är avsedd för vuxna som har insjuknat i epilepsi och/eller hjärnskada samt för närstående. Det är också möjligt att delta i kursen ensam. Kursens mål är att öka kunskapen om sjukdomen och att stärka förmågan att hantera sitt eget liv Kursspråket är svenska. Kursen ordnas i samarbete med Epilepsiförbundet och finansieras av Penningautomatföreningen RAY.

@aivovammaliitto