Henkilökohtainen apu ja kuulemistilaisuus

Loppusyksystä järjestettiin sekä Henkilökohtaisen avun päivät ja kuulemistilaisuus uuden vammaispalvelulain tiimoilta. Kumpikin tapahtuma saattoi yhteen useita eri vamma- ja potilasjärjestöjen edustajia motivoituneena tekemään yhteistyötä tärkeiden asioiden eteen.

Henkilökohtaisen avun päivät järjestivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Heta-liitto yhteistyössä. Kolmen webinaarin ja yhden kokonaisen lähipäivän aikana keskusteltiin laajoista teemoista: tietoisuus henkilökohtaisesta avusta, henkilökohtaisen avun palveluprosessi, henkilökohtaisen avun kehittyminen.

Suuria linjoja keskustelussa niin Henkilökohtaisen avun päivillä kuin kuulemistilaisuudessa olivat hyvinvointialueiden kasvottomuus ja vammaisten henkilöiden palveluiden takaaminen. Paikalla oli vammais- ja potilasjärjestöjen lisäksi myös palveluntuottajia ja hyvinvointialueiden edustajia. Henkilökohtaisen avun osalta keskusteltiin niin ikään työnantajana toimimisesta henkilökohtaiselle avustajalle, sekä muista henkilökohtaisen avun järjestämistavoista ja niiden toiminnasta eri hyvinvointialueilla. Monet palvelut toteutuvat hyvinvointialueilla eri tavoilla, mutta on tärkeää, että avun ja palvelujen saaminen on mahdollista ympäri Suomen. Henkilökohtainen apu mahdollistaa itsenäisen toimijuuden monelle, ja sen on oltava saavutettavissa niille, jotka sitä apua käyttävät.

Aivovammaliitto korosti omassa lausunnossaan uuden vammaispalvelulain soveltamisalan kohdalla YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitteita ja sosiaalisen vammaisuuden käsitteen jäämistä soveltamisalaan. Soveltamisalalla tarkoitetaan sitä, kuka on lain piirissä palvelujen saaja. Tällä hetkellä moni henkilö, jolla on neurokirjon oireita ovat usein väliinputoajia vammaispalveluissa. Näin on myös monen aivovammautuneen henkilön kohdalla, sillä vamma on näkymätön. Tämän vuoksi sosiaalinen vammaisuus on tärkeää jättää soveltamisalaan. Emme myöskään pidä aiheellisena rajata ikääntyneitä vammaisia pois vammaispalveluista, vaan ikääntyneenä vammautuneet tai ikääntyneet vammaiset ihmiset kuuluvat vammaispalvelujen piiriin. Vanhuspalvelut turvataan muilla laeilla.

Kumpikin tapahtuma oli antoisa, ja varmasti jokainen paikalla ollut sai ajattelemisen aihetta. Jäämme nyt seuraamaan miten vammaispalvelulain soveltamisalaa käsitellään virkavalmisteluna ministeriössä ja myöhemmin poliittisessa päätöksenteossa.

Teksti: Lotta-Kaisa Mustonen

@aivovammaliitto