Vaikuta ja allekirjoita kansalaisaloite!

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen -kansalaisaloite.

Kansalaisaloitteessa vastustetaan sitä, että vammaisten henkilöiden koko elämän mittaisia, välttämättömiä palveluja järjestetään hankintalain mukaisesti palvelujen kilpailutuksen kautta. Kilpailutus on vastoin ihmisoikeuksia ja tulee pitkällä tähtäimellä sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti kalliiksi. Nämä elämälle välttämättömät palvelut tulee rajata hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Monissa Euroopan Unionin maissa näin on tehty.

Pystyt allekirjoittamaan aloitteen täällä tai printtaamalla kannatusilmoituksen A4-koossa ja lähettämällä se osoitteeseen:

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Pinninkatu 51 33100 Tampere

@aivovammaliitto