Toimintaryhmät

Toimintaryhmät järjestävät paikallista aivovammatoimintaa niillä paikkakunnilla, missä ei toimi paikkakunnan omaa aivovammayhdistystä. Toimintaryhmät ovat osa aivovammayhdistyksiä.

Toimintaryhmillä on vastuuvetäjä, jonka tehtävänä on pitää yhteyttä yhdistykseen ja suunnitella yhdessä ryhmän kanssa toimintaa. Toimintaryhmä saa yleensä toimintaansa rahaa omalta yhdistykseltä.

Toimintaryhmän ohjaajan tehtäviä

Toimintaryhmän ohjaajan tulee olla riittävän sinut vammansa tai läheisensä vamman kanssa. Ohjaaja voi näin olla positiivisena esimerkkinä ryhmäläisille ja kannustaa muita näkemään asioissa myös positiivisia puolia. Toimintaryhmän ohjaajan tehtäviä on lueteltu alla.

 • Toiminnasta tiedottaminen; uusien ja vanhojen jäsenten mukaan kannustaminen.
 • Vieraanvaraisen kulttuurin luominen ryhmään. Tukea saat Helsingin Diakonissalaitoksen julkaisemasta Rohkaisukirjasta (PDF).
 • Toiminnan suunnittelu yhdessä ryhmän kanssa, esimerkiksi puoleksi vuodeksi kerrallaan.
 • Tapaamiskertojen toteutus: käytännön järjestelyt ja ryhmän ilmapiiristä huolehtiminen.
 • Yhteydenpito emoyhdistykseen.
  -yleinen kuulumisten vaihto jotta pysytte puolin ja toisin ajan tasalla
  -rahankäytöstä sopiminen etukäteen (säästä kuitit)
  -toiminnan raportoiminen yhdistyksen vuosikertomusta varten
 • Alueellinen aivovammatiedon levittäminen yhdessä ryhmän kanssa (esim. OLKA-pisteellä ja erilaisissa järjestötapahtumissa).

Tukea toimintaryhmien ohjaajille

Työssäsi sinun ei tarvitse olla yksin. Voit pyytää ryhmäläisiä auttamaan käytännön järjestelyissä. Lisäksi voit aina pyytää tukea emoyhdistyksestäsi sekä Aivovammaliitosta.

Jos haluat perustaa toimintaryhmän uudelle paikkakunnalle, ota yhteyttä omaan yhdistykseesi tai Aivovammaliiton järjestösuunnittelijaan.


Johanna Tervo
Järjestösuunnittelija
johanna.tervo(at)aivovammaliitto.fi
puh 050 550 0541

@aivovammaliitto