Apua oikeusaputoimistoista

Tarvitsisitko oikeudellista apua saadaksesi sinulle kuuluvia palveluita tai korvauksia, mutta sinulla ei ole varaa asianajajan palkkioihin? Jos vastasit kyllä, saatat olla oikeutettu maksuttomaan oikeusapuun.

Johtava julkinen oikeusavustaja Mika Saarijärvi Etelä-Pohjanmaan oikeusaputoimistosta kertoo, että oikeusaputoimistot tarjoavat yksityishenkilöille maksuttomia tai edullisia asianajopalveluita. Myös talous- ja velkaneuvonta siirtyi pari vuotta takaperin kunnilta valtiolle ja toimii nykyään oikeusaputoimistojen yhteydessä. Talous- ja velkaneuvonta on asiakkaille aina maksutonta.

-Oikeusapua myönnetään valtion varoilla henkilölle, joka tarvitsee oikeudellista apua, mutta joka ei taloudellisen tilanteensa vuoksi kykene itse maksamaan asian hoitamiseen liittyviä menoja. Palveluun kuuluu oikeudellinen neuvonta, siihen liittyvät toimenpiteet – kuten asiakirjojen laatiminen – ja avustaminen tuomioistuimissa ja viranomaisten luona.

Sen, kuka voi saada maksutonta oikeusapua, määrittelevät lait ja asetukset. Ihmisen nettotuloista lasketaan käyttövara eli vähennetään kohtuulliset asumismenot, mahdolliset päivähoitomaksut, ulosottomaksut, elatusavut ja velkajärjestelyn maksuohjelman määrittelemä lainojen hoitamiseen kuluva summa. Myös mahdolliset huollettavat otetaan huomioon laskelmaa tehdessä. Jos henkilölle, jolla ei ole puolisoa, jää käyttövaraksi maksimissaan 600 euroa kuukaudessa, saa hän oikeusavun täysin ilmaiseksi. Käyttövara nousee asteittain ja sen ollessa enintään 1 300 euroa, saa oikeusapua 75 prosentin omavastuulla. Oikeusavun taksa on 110 euroa tunnilta, joten tuolloin maksettavaa 82,50 euroa tunnilta. Lisäksi maksettavaksi tulee 70 euron oikeusapumaksu, jos henkilölle tulee omavastuuta.

Jos ihmisellä on samassa taloudessa asuva puoliso, lasketaan mukaan myös hänen käyttövaransa, ja saatu summa jaetaan kahdella. Tällöin täysin maksutonta oikeusapua saa, jos käyttövaraksi jää maksimissaan 550 euroa. 75 prosentin omavastuu tulee enintään 1 200 euron käyttövaralla. Jos oikeusapua hakeva henkilö on vastaajana – eli syytettynä – rikosasiassa, puoliso on vastapuolena oikeudenkäynnissä tai pariskunta on asumuserossa, ei puolison tuloja oteta huomioon käyttövaraa laskettaessa.

Jos henkilöllä on varallisuutta yli 5 000 euron arvota, lasketaan sen ylittävästä osuudesta puolet mukaan lisäomavastuuseen. Varallisuuteen ei kuitenkaan oteta mukaan muun muassa vakituista asuntoa, mökkiä tai autoa.

-Käyttövara lasketaan heti, kun henkilö soittaa oikeusaputoimistoon, Saarijärvi kertoo ja jatkaa, että oikeusavun nettisivuilta (linkki vie ulkoiselle sivustolle Oikeusavun nettisivuille) löytyy myös käyttövaralaskuri, jolla voi tehdä itse alustavan laskelman.

Oikeusaputoimisto hoitaa kaiken

Oikeusaputoimistossa hoidetaan kaikkia yksityishenkilöiden juridisia asioita mukaan lukien tuomioistuinsovittelut ja oikeudenkäynnit.

-Suurin yksittäinen juttutyyppimme ovat perheoikeudelliset asiat, kuten avioeroihin liittyvät omaisuuden ositukset, avoeroihin liittyvät omaisuuden erottelut, lasten huoltajuus- ja tapaamisasiat ja perintöoikeuteen liittyvät kokonaisuudet. Myös erilaiset rikosasiat ovat tyypillisiä, eli kauttamme voidaan avustaa sekä rikosasian vastaajaa eli syytettyä että asianomistajaa, eli esimerkiksi pahoinpitelyn uhriksi joutunutta ihmistä.

Saarijärvi kuvailee, että aivovammoihin liittyviä asioita ovat tyypillisimmin eläke- ja vakuutusriidat.

-Eläke- ja vakuutusasioita hoidetaan paljon oikeusavun kautta. Autamme tekemään valituksia hylätyistä työkyvyttömyys- ja tapaturmaeläkepäätöksistä sekä teemme valituksia työtapaturmiin, vapaa-ajan tapaturmiin, liikennevakuutukseen ja matkavakuutukseen liittyvistä vakuutuskorvauspäätöksistä.

Ensimmäisenä etappina oikeusaputoimistossa tehdään valitus tarvittaviin muutoksenhakulautakuntiin, kuten esimerkiksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Jos sieltä tulee kielteinen päätös, valitetaan seuraavaksi vakuutusoikeuteen. Valitusosoitteita voivat olla myös sosiaaliturva-asioiden ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnat ja liikennevahingoissa liikennevahinkolautakunta. Viimeksi mainittu ei anna päätöksiä, vaan ainoastaan suosituksia.

-Jos muutoksenhakulautakuntien antamiin päätöksiin ei olla tyytyväisiä, voidaan oikeutta lähteä hakemaan asian tyypin mukaan joko käräjäoikeudesta tai vakuutusoikeudesta. Käräjöinnistä tulee aina kuluja, mutta myös näistä syntyvät kulut määräytyvät maksuvaran mukaan. Jos omavastuuksi on määritelty nolla euroa, on myös oikeudenkäynti maksuton. Oikeusapu ei kuitenkaan kata hävinneen osapuolen mahdollisesti maksettavaksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, vaan nämä jäävät asianosaisen itsensä maksettavaksi.

Oikeusaputoimistoissa oikeusapua apua antavat juristin koulutuksen saaneet julkiset oikeusavustajat. Jos kyseessä on tuomioistuimeen menevä asia, henkilö voi vaihtoehtoisesti ottaa avustajaksi myös yksityisen juristin, joka tekee oikeusaputoimistolle oikeusapuhakemuksen.

Miten matkaan?

Oikeusapua tarvitsevan ja harkitsevan ensimmäinen toimenpide on ottaa yhteyttä johonkin maamme oikeusaputoimistoista joko puhelimitse tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Yhteystiedot löytyvät sivustolta oikeus.fi ja puhelinluetteloista. Oikeusaputoimistoilla ei ole toimivaltarajoja, eli periaatteessa yhteyttä voi ottaa mihin hyvänsä oikeusaputoimistoon. Helpointa asioiden sujuvuuden kannalta on toki ottaa yhteyttä siihen, joka sijaitsee itseään lähimpänä.

Kun asiakas ottaa yhteyttä, kartoitetaan ensiksi esteellisyystilanne. Tämä tarkoittaa sen varmistamista, ettei kyseinen oikeusaputoimisto vielä avusta jutun muita osapuolia. Seuraavaksi tehdään käyttövaralaskelma, jolla varmistetaan oikeus maksuttomaan tai tavallista edullisempaan oikeusapuun. Tiedot annetaan puhelimitse, joten yleensä ei kuitteja tai muita todistuksia omista tuloistaan ja menoistaan tarvitse alkaa lähetellä. Kun taloudellinen tilanne on selvitetty ja toimeksiantoon päädytty, varataan asian käsittelyn käynnistämiselle aika.

Hakijan taloudellista asemaa ei tarvitse selvittää silloin, kun annetaan vähäistä oikeudellista neuvontaa esimerkiksi puhelimitse. Oikeusavulla on käytössä myös chat-palvelu yleistä oikeudellista neuvontaa varten. Myös chat löytyy netistä oikeus.fi-sivuilta.

-Ennen koronaa asiakas tavattiin usein kasvotusten toimistolla, mutta nykyään suurin osa neuvotteluista tehdään puhelimitse tai nettisovellusten kautta etänä. Asiakirjojakin voidaan lähetellä sähköisesti. Jos johonkin tarvitaan allekirjoitus, se vaatii yleensä henkilökohtaisen käynnin. Oikeusaputoimisto hoitaa kaikki lausumat, vastineet ja neuvottelut, jotka ovat tarpeellisia asian hoitamiseksi.  Toimenpiteet ja laadittavat paperit hyväksytetään aina ensiksi asiakkaalla, joten oikeusavustaja ei koskaan sooloile asiakkaansa selän takana.

Mikäli mahdollista, riita-asiat pyritään aina ensin ratkaisemaan sovinnollisesti. Useimmiten kumpikaan osapuoli ei voi olla täysin varma oikeudenkäynnin lopputuloksesta, joten paine asian sopimiselle on suuri. Perheoikeudellisissa ja riita-asioissa vaihtoehtona on tuomioistuinsovittelu, joka on asianosaisille vapaaehtoista. Siitä on Saarijärven mukaan saatu hyviä tuloksia. Jos asiaa ei saada ratkaistua sovinnollisesti, viedään asia tarvittaessa oikeudenkäyntiin.

Teksti: Pia Warvas

@aivovammaliitto