Heta-liitosta vertaistukea

Suomessa oli vuonna 2020 lähes 30 000 henkilökohtaisen avun käyttäjää, joista arviolta yli puolet toimi henkilökohtaisten avustajien työnantajina. Henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimimiseen liittyvät asiat mietityttävät monia, mutta vertaistukea juuri tähän aiheeseen ei ole ollut aikaisemmin saatavilla. Heta-liitosta saa vertaistukea henkilökohtaisten avustajien työnantajille. Heta-liitto on henkilökohtaisten avustajien työnantajien oma järjestö.

Henkilökohtainen apu järjestetään usein työnantajamallilla, jolloin henkilökohtaisen avun käyttäjä toimii työnantajana avustajalle. Heta-liitto tarjoaa vertaistukea, jotta työnantajuuteen liittyvistä asioista voi keskustella samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa. Kuulluksi tuleminen on tärkeää ja vaikuttaa positiivisesti omiin voimavaroihin. Arjen ilot tuntuvat paremmilta ja murheet pienemmiltä, kun ne voi jakaa vertaistensa kanssa.

Vertaistuki tarjoaa tasavertaisia mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Vertaistuellisissa tapaamisissa jaetaan omia kokemuksia ja ajatuksia aiheesta. On tärkeää kuulla muiden haasteista ja onnistumisista, koska niistä voi saada omaan tilanteeseen toivoa ja vinkkejä. Keskustelu vertaisten kanssa auttaa selkeyttämään omia ajatuksia sekä poistamaan pelkoja ja stressiä. Vertaistuen myötä myös itseluottamus hankalissa tilanteissa kasvaa ja voimavarat arjessa selviytymiseen lisääntyvät.

Kokemus kuulluksi tulemisesta vaikuttaa positiivisesti omiin voimavaroihin. Myös omaa tilannettaan pystyy aktiivisemmin edistämään voimavarojen kasvun myötä. Oman tilanteen edistäminen voi olla henkilökohtaisen avustajan työnantajalle esimerkiksi henkilökohtaisen avun lisätuntien hakemista arjen tueksi vammaispalvelusta. Toinen esimerkki voisi olla työpaikkailmoituksen tekeminen avoinna olevasta henkilökohtaisen avustajan työpaikasta.

Heta-liiton työnantajakumppani tukee toista työnantajaa

Heta-liitto on kouluttanut työnantajakumppaneita eli vertaistukihenkilöitä. Työnantajakumppanit antavat täsmällistä vertaistukea henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimimiseen. Työnantajakumppani on itsekin henkilökohtaisen avun käyttäjä, joten hänellä on omakohtaista kokemusta aiheesta.

Koulutettu työnantajakumppani tukee vertaistaan omiin kokemuksiinsa pohjautuen. Tarkoitus on, että vertaisten välinen suhde keskittyy nimenomaan henkilökohtaisen avun vertaistukeen. Työnantajakumppanin kanssa voi vaihtaa ajatuksia esimerkiksi työntekijän ja työnantajan välisestä reilusta sekä oikeudenmukaisesta työsuhteesta.

On tärkeää, että yhteydenpito työnantajakumppanin kanssa on sujuvaa. Välttämättä ei tarvitse tavata kasvokkain, vaan yhteyttä voidaan pitää eri kanavien kautta. Työnantaja ja työnantajakumppani voivat yhdessä sopia, miten yhteyttä pidetään. Välimatkakaan ei ole este, jos keskustelu onnistuu esimerkiksi videoyhteydellä tai puhelimessa.

Tule mukaan työnantajien kahvitauoille

Heta järjestää henkilökohtaisen vertaistuen lisäksi myös työnantajien virtuaalisia kahvitaukoja viikoittain. Kahvitauot ovat henkilökohtaisten avustajien työnantajille suunnattuja matalan kynnyksen mahdollisuuksia keskustelulle henkilökohtaisen avun työnantajamallista yhdessä muiden osallistujien kanssa. Tapaamisissa ovat mukana Heta-liiton työntekijät järjestöassistentti Tiia Sipola ja vertaistukikoordinaattori Marja Hukkanen.

Kahvitaukoja pidetään viikoittain vaihtelevin päivin ja kellonajoin, jotta mahdollisimman monen olisi mahdollista löytää omiin aikatauluihin parhaiten sopiva aika. Kahvitauolla keskustellaan vapaasti työantajan arjen hetkistä, ja joillakin kerroilla keskustelulle on oma teemansa. Syksyn aikana on keskusteltu muun muassa työpaikkailmoituksesta ja rekrytoinnista sekä henkilökemioista työsuhteessa. Kahvitauoilla osallistujat saavat olla äänessä sen verran kuin itsestä tuntuu hyvältä.

– Yllätyin itsekin siitä, miten aktiivisia ja innokkaita osallistujia olemme saaneet mukaan kahvitauoille. Kokoontumisista tuli nopeasti tärkeitä monelle heistä, ja sitoutuminen viikoittaisiin tapaamisiin Teamsin kautta on ollut ihailtavaa. Useasti olemme kuulleet, kuinka kahvitauot ovat pelastaneet tylsän korona-arjen, iloitsee järjestöassistentti Tiia Sipola.

Kahvitauoilla on viikoittain mukavasti porukkaa, ja uusia työnantajia tulee mukaan kahvittelemaan kuukausittain. Kahvitauoille on helppo sujahtaa mukaan myös ensikertalaisena. Ennakkoilmoittautumista tapaamiseen ei ole, vaan mukaan voi tulla silloin, kun se parhaiten sopii.


– Olen saanut aivan valtavasti tukea ja neuvoja eri tilanteisiin, mitä työnantajana olen joutunut kohtaamaan. Ryhmässä parasta on ehdottomasti tuki, vaikka olisi vaikeakin tilanne, koskaan ei ole yksin. Meillä on aina kivaa, ja olen saanut ryhmästä myös uusia ystäviä, kertoo työnantajien kahvitauoille osallistunut Elina Lehtonen kokemuksistaan.

Kahvitaukojen aikataulut löydät Hetan nettisivujen Vertaistuki-osiosta. (Linkki vie ulkoiselle sivustolle Heta-liiton nettisivuille.) Käy kurkkaamassa ja merkkaa päivät kalenteriin. Kahvitauot toteutetaan etäyhteyksin Microsoft Teamsin kautta.

Kaipaatko työnantajakumppania, ota yhteyttä vertaistuki@heta-liitto.fi

Lisätietoa Hetan vertaistukitoiminnasta (Linkki vie ulkoiselle sivustolle Heta-liiton nettisivuille)

Tämä juttu on lyhennelmä. Voit lukea koko artikkelin painetusta Aivoituksesta nro 4/2021.

Teksti: Marja Hukkanen
Heta-liitto

@aivovammaliitto