Hallitusneuvottelijoille terveiset Aivovammaliitosta

Meiltä tietoa ja voimavaroja aivovamman jälkeisessä arjessa selviytymiseen

Suomessa jokainen päivä noin 100 ihmistä saa tapaturman aiheuttaman aivovamman. Suurin osa aivovammaoista syntyy kaatumisten tai putoamisten seurauksena. Lisäksi aivovammoja tulee liikenneonnettomuuksissa, pahoinpitelyissä ja urheilussa. Suurin osa aivovammoista on lieviä aivovammoja, joista ihminen toipuu useimmiten oireettomaksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että myös lievä aivovamma voi jättää vammautuneelle henkilölle elämää haittaavia ja rajoittavia jälkitilan oireita. Aivovammaliitto ry on toiminut jo 31 vuotta aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä tukena lisäämässä voimavaroja aivovamman muuttamaan arkeen. Teemme aivovammoja ennaltaehkäisevää työtä ja lisäämme tietoa aivovammoista.

Aivovammaliitto järjestää luentoja aivovamma-alan ammattilaisille sekä eri alojen opiskelijoille ja koululaisille. Esimerkiksi helmikuussa järjestettyyn moniammatilliseen seminaariin osallistuneista 90 % kertoi saaneensa runsaasti uutta tietoa, jota voi hyödyntää työssään aivovammautuneiden ihmisten parissa. Ala- ja yläkouluilla olemme kertoneet, mitä kiusaamisesta ja pahoinpitelystä voi seurata. Tänä keväänä Espoossa viidesluokkalaisille luennoidessamme 95 % osallistuneista kertoi saaneensa uutta tietoa ja ajateltavaa siitä, mihin kouluväkivalta voi pahimmillaan johtaa.

Aivovammautuneille ja heidän läheisilleen tarkoitetuilta kursseilta saa eväitä aivovamman muuttamassa arjessa pärjäämisen. Peräti 97 % kursseille osallistuneista koki itsetuntonsa vahvistuneen kurssin aikana. Vertaistukea ei voi korvata mikään muu toiminta, ja kauttamme sitä saa sekä aivovammautuneet henkilöt että heidän läheisensä. Aivovammaliitto ry:n jäsenlehti tarjoaa vertaistarinoita ja aivovamma-alan asiantuntija-artikkeleita. 90 % lehden lukijoista kokee saavansa lehden sisällöstä runsaasti vertaisuuden ja voimaantumisen kokemuksia.

Aivovammaliitto ry on maamme ainoa valtakunnallinen järjestö, joka on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä edunvalvoja. Teemme työtä pienillä resursseilla heikoimmassa asemassa olevien hyväksi. Aivovamman jälkitilan tyypillisimmät oireet – voimakas väsymys, muistiongelmat, aloitekyvyn häiriöt ja käyttäytymisen muutokset – vaativat ammattilaisia vammautuneiden ihmisten rinnalle pitämään heidän puoliaan. Aivovammaliiton puheenjohtaja ilmaisi huolestumisensa siitä, ettei eduskuntavaalikampanjan aikana yksikään ehdokas profiloitunut vammaisten ihmisten äänitorveksi. Vielä ei kuitenkaan ole myöhäistä! Aivovammaliitto ry toivoo, että hallitusneuvotteluissa kuullaan myös vammaisten ihmisten ja vammaisjärjestöjen ääni.

Järjestöillä on oltava tulevaisuudessakin mahdollisuus tehdä työtä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyväksi. Järjestöt tuntevat kohderyhmänsä ja heidän yksilölliset tarpeensa. Olemme lähellä apua tarvitsevaa ihmistä. Ennaltaehkäisy, varhainen ongelmiin puuttuminen ja ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen ovat yhteiskunnallisesti kustannustehokkaita. Järjestöt ovat ketteriä kokeilemaan uusia toimintamalleja ja jakamaan hyväksi koettuja käytäntöjä muille tahoille. Järjestöjen avustukset pitää turvata tulevaisuudessakin, etteivät yhteiskunnassa haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset jää ilman tukea.

 Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Päivi Puhakka
Aivovammaliitto ry
p. 050 536 6390

Kuva: Pirjo Tuominen, Eduskunta, kuvapankki

@aivovammaliitto