Elämää aivovamman jälkeen – neuropsykologi aivovammautuneen navigaattorina

Kun ihminen saa onnettomuudessa tapaturmaisen aivovamman, moni asia elämässä muuttuu. Vammautunut ihminen ja hänen läheisensä voivat kuitenkin saada monenlaista apua ja tukea. Kuopion kaupunginkirjaston kokoussalissa (Maaherrankatu 12) kuullaan neurologin ja neuropsykologin näkökulmia muuttuneeseen elämäntilanteeseen tiistaina 10.3.2015.

Neuropsykologi, psykologian tohtori Riitta Luukkainen-Markkula luennoi tilaisuudessa siitä, miten neuropsykologi voi toimia aivovammautuneen ihmisen navigaattorina.

– Neuropsykologin rooli aivovammakuntoutuksessa on hyvin moninainen. Eri asiat painottuvat kuntoutumisen eri vaiheissa.

Luukkainen-Markkula kuvailee, että liikkeelle lähdetään siitä, miten tapaturma on vaikuttanut aivoihin ja toimintakykyyn, ja miten se on muuttanut elämää. Neuropsykologisen kuntoutuksen keskiössä on toisaalta vammautunut ihminen itse, toisaalta kuntouttava arki. Huomioon on otettava myös se, missä elämäntilanteessa vammautuminen tapahtuu.

– Kuntoutuja asettaa tavoitteet. Silloin, kun työskennellään kuntoutujalle tärkeistä ja merkityksellisistä lähtökohdista, voidaan myös saavuttaa tuloksia. Kuntoutujan on oltava aktiivisesti mukana asettamassa tavoitteita, sillä ketään ei voi väkisin kuntouttaa.

Tärkeässä roolissa ovat myös vammautuneen läheiset sekä vammautuneen ihmisen taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat yhteiskunnan tahot.

– Useimmiten aikuisen aivovammakuntoutujan alkuvaiheen tavoitteena on päästä nopeasti takaisin työelämään. Kun huomataan, ettei se ehkä ole realistista, eivätkä asiat luonnistu samoin kuin ennen vammautumista, tulee elämästä joksikin aikaa melko kaaosmaista. Kun käy ilmeiseksi, ettei entiseen ole paluuta, alkaa vaivalloinen sopeutuminen muuttuneeseen elämäntilanteeseen ja toimintakykyyn.

Luukkainen-Markkula kuvailee, että kuntoutuminen ja sopeutumisprosessi vievät usein vuosia.

– Neuropsykologi on kuin navigaattori, johon asetetaan lähtöpisteeksi vammautumisen jälkeinen tilanne ja maaliksi se tulevaisuus, johon kussakin vaiheessa tähdätään. Aluksi taipaleet voivat olla lyhyitäkin, ja yhden etapin jälkeen navigaattori ohjelmoidaan tarvittaessa uudelleen.

Elämää aivovamman jälkeen
Ti 10.3.2015 alkaen klo 17

Kuopion kaupunginkirjaston kokoussali (Maaherrankatu 12)
Kaikille kiinnostuneille avoin luentotilaisuus, joka on suunnattu erityisesti aivovamman saaneille henkilöille ja heidän läheisilleen. Alustusten jälkeen on varattu aikaa keskusteluilla ja kysymyksille.

Ajatuspolut poikki vai uusi reitti haussa – neuropsykologi aivovammautuneen navigaattorina
Riitta Luukkainen-Markkula, kliininen neuropsykologi, PsT

Aivovamman jälkioireiden hoito ja kuntoutus
Jaana Autere, LT, neurologian erikoislääkäri

Lisätietoja tapahtumasta: Heidi Kokko, puh. 050 306 4181, heidi.kokko@aivovammaliitto.fi

@aivovammaliitto