Ajokyvyn arviointi

Moni menettää ainakin toviksi ajo-oikeutensa aivovammauduttuaan. – Mutta kun kyseessä on aivovamma eikä etenevä aivosairaus, saa moni sen myös takaisin ajokyvyn arvioinnin jälkeen, tietää Malmin autokoulusta (linkki vie ulkoiselle Malmin autokoulun sivustolle) liikenneopettaja Aki Aaltonen.

Nykyään ajokorttia ajava ihminen, joka on useimmiten nuori, voi suorittaa osan perusopetukseensa liittyvistä ajotunneista simulaattorilla. Jo aikanaan ajokortin saaneiden, mutta ajo-oikeuden sen jälkeen vammautumisen tai sairastumisen vuoksi menettäneiden, ajokyvyn arvioinnit tehdään sen sijaan aina oikealla autolla.

Malmin autokoulussa ajokyvyn arviointityö käynnistyi jo vuosikymmeniä sitten, kun taloon hankittiin käsihallintalaitteinen auto. Se oli tarkoitettu pääasiassa selkäydinvammaisille ihmisille. Heitä liikenneopettaja Aki Aaltonen tapasi tuolloisessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa. Samaisessa talossa hän tapasi myös kuntoutujia, joilla oli liikuntavamman lisäksi aivovamma tai ainakin epäily aivovammasta. Käpylän neuropsykologi keksi, että jos kuntoutuvan ajokyvystä ei voida olla täysin varmoja, testataan sitä tositoimissa.

Sittemmin Malmin autokoulu on tehnyt tuhansia ajokyvyn arviointeja. Suurin osa arvioinneista tehdään ihmisille, joilla on etenevä aivosairaus, kuten Alzheimer tai Parkinsonin tauti. Arvioitavia käy Aaltosen pakeilla viikoittain.

-Tämä ei siis ole ajokoe, johon poliisi voi määrätä ihmisen ja josta vastaa Ajovarma, vaan ajokyvyn arviointi, johon tullaan lääkärin lähetteellä. Lausuntoni ei ole jyrkkä tuomio, jossa vaihtoehdot ovat kyllä tai ei. Sen sijaan kuvaan, miten auton käsittely kokonaisuudessaan sujuu, miten raajat toimivat, tuoko muisti ongelmia ajamiseen, toimivatko havainnointi- ja huomiokyky tai väsyykö kuski tunnin mittaisen testiajon aikana.

Ajokortti usein takaisin

Jos oirekuva estää selvästi ajamisen, lääkäri kieltää sen automaattisesti ilman arviointia. Esimerkiksi kaksoiskuvat voivat olla tämänlainen selkeä oire. Ajokyvyn arviointiin lähettävien ihmisten kohdalla lääkäri ei sen sijaan osaa suoralta kädeltä sanoa, voiko ajoluvan palauttaa vai ei. Jos haasteena on erityisesti vireystilan säätely, voi lääkäri pyytää tuntia pidempää ajokyvyn arviointisessiota. Joskus lausuntoon voidaan kirjata, että vielä ei ajolupaa suositella palautettavaksi, mutta uusi arvioi kannattaa tehdä vaikkapa puolen vuoden tai vuoden kuluttua, sillä kuntoutuminen todennäköisesti etenee siihen mennessä niin paljon, että ajolupa jälleen heltiää.

Koska Aki ei ole terveydenhuoltohenkilökuntaa, ei hän pääse käsiksi potilastietoihin. Sen vuoksi hän ei automaattisesti tiedä, mistä syystä testattava ajokyvyn arviointiin tulee. Asiakkaan luvalla lähetteessä voidaan kuitenkin kuvailla, onko kyseessä vamma vai etenevä sairaus, koska vammautuminen tai sairastuminen on tapahtunut ja miten se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään.

-Muistisairaista vain pieni osa saa puoltavan lausunnon. Joskus jopa hämmästyn, miten pitkään muistisairautta sairastaneilla voi vielä ylipäätään olla ajolupa. Sen sijaan aivovammautuneista ihmisistä valtaosa saa puoltavan lausunnon.

Aki Aaltonen toteaa, että jos ajokyvyn arviointiin tulee liian aikaisin, oiretiedostamattomuus on usein hylkäävän lausunnon syynä.

-Kun aloin tehdä testauksia, olivat testattavat usein huonompikuntoisempia kuin nykyään. Jos oiretiedostus ei ollut vielä herännyt, ei kuski nähnyt suorituksessaankaan mitään vikaa. Itse asiassa mitä huonommin ajo meni, sitä vähemmän virheitä kuljettaja siitä löysi.

Malmin autokouluun voi lääkärin lähetteellä tulla mistä päin Suomea hyvänsä, mutta valtaosa kokelaista ovat akselilta pääkaupunkiseutu–Tuusula–Porvoo. Arviointitunti maksaa 145 euroa tällä hetkellä. Kustannuksista vastaa joko kuljettaja itse tai kuljettajan vakuutusyhtiö.

Teksti: Pia Kilpeläinen
Kuva: Matilda Gustafsson

@aivovammaliitto