Tapahtumien järjestäminen

Perinteisen vertaistukikahvittelun lisäksi yhdistysten ja toimintaryhmien on mahdollista järjestää esimerkiksi liikunnallista tekemistä ja kulttuuririentoja. Myös isompien tapahtumien järjestäminen on mahdollista, mikäli siihen on rahaa ja henkilöresursseja. Tapahtuma voi olla esimerkiksi virkistysviikonloppu toimintaan osallistuville tai yhdistyksen / toimintaryhmän näkyvyystempaus.

Tapahtuman järjestäjän on hyvä miettiä huolellisesti seuraavia asioita:

  • Mitä järjestetään
  • Milloin
  • Kenelle
  • Tapahtumapaikka
  • Tapahtuman budjetti
  • Tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat henkilöt ja työnjako
  • Turvallisuussuunnitelma
  • Mahdollisten lupien hakeminen tapahtumalle
  • Tapahtuman viestintä ja markkinointi
  • Mahdolliset yhteistyökumppanit

@aivovammaliitto