Tapahtumien järjestäminen

Tapahtuman järjestäjän on hyvä miettiä huolellisesti seuraavia asioita:

  • Mitä järjestetään
  • Kohderyhmä
  • Ajankohta
  • Tapahtumapaikka
  • Tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat henkilöt ja työnjako
  • Tapahtuman budjetti
  • Turvallisuussuunnitelma
  • Mahdollisten lupien hakeminen tapahtumalle
  • Tapahtuman viestintä ja markkinointi
  • Mahdolliset yhteistyökumppanit

@aivovammaliitto