Jäsenjärjestöavustus

Hakeminen

Stea on myöntänyt avustuksen Aivovammaliitolle kohdennettuna avustuksena. Aivovammayhdistykset voivat hakea jäsenjärjestöavustusta 500-2250 € per yhdistys. Aivovammaliitto jakaa avustuksen aivovammayhdistyksille hakemusten perusteella. Yhdistykset raportoivat avustuksen käytöstä Aivovammaliitolle erillisellä raportointilomakkeella. Aivovammaliitto raportoi avustuksen käytöstä STEAlle. Vuoden 2021 STEAn myöntämä avustussumma jäsenjärjestöille on 8000 €.

Jäsenjärjestöavustuksen tarkoitus on lisätä vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvaa vapaaehtoistoimintaa.

Aivovammaliiton hallitus on linjannut viisi kohdetta, joihin jäsenjärjestöavustusta myönnetään:

1. Yhteistyön lisääminen aivovammayhdistysten ja neurologisten vammaisjärjestöjen kesken

2. Digitaalisen osaamisen lisääminen aivovammayhdistyksissä ja neurologisissa vammaisjärjestöissä

3. Jäsenjärjestöavustuksella aiemmin aloitetun toiminnan juurruttaminen: Aivovammayhdistykset voivat hakea avustusta aiemmin jäsenjärjestöavustuksella aloitetun toiminnan juurruttamiseen ja vakiinnuttamiseen osaksi yhdistyksen toimintaa.

4. Aivovammanäkyvyyden lisääminen: Aivovammayhdistykset voivat järjestää erilaisia näkyvyystempauksia tai ammattilaisluentoja aivovammatietouden levittämiseksi ja uusien ihmisten toimintaan mukaan saamiseksi.

5. Vertaistukitoiminnan järjestäminen ja kehittäminen: Aivovammayhdistykset voivat kehittää uutta vertaistukitoimintaa yhdistykselle (esimerkiksi läheisille ja nuorille) ja tukea jo voimassa olevia vertaistukitoimintamuotoja esimerkiksi pienten paikkakuntien toimintaryhmien toimintaa.

Hakemuksessa tulee kuvata: toiminnan tarve, tavoitteet, sisältö ja odotettavat tulokset.

Pääset hakemukseen tämän linkin kautta (linkki avautuu sivustolle Webropol)

Raportointi

Jäsenjärjestöavustus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä. Raportointi tehdään vuosittain webropol-lomakkeella. Raportointilomake julkaistaan myöhemmin.

Toimittakaa raportoinnin liitteeksi:

  • Kustannuspaikkakohtainen kirjanpito-ote jäsenjärjestöavustuksen käytöstä
  • Kopiot allekirjoitetusta tilinpäätöksestä ja allekirjoitetusta toiminnantarkastus- tai tilinpäätöskertomuksesta
  • Toimintakertomus.

@aivovammaliitto

Tilaa uutiskirje