Usein kysytyt kysymykset

Allaolevasta listasta löydät kysymyksiä ja vastauksia, joita Aivovammaliitosta usein kysytään.


Aivoliitto

Aivoliitto (entinen Aivohalvaus- ja dysfasialiitto) on aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden sekä perheiden, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus, oma liitto. Lisätietoa Aivoliitosta: www.aivoliitto.fi (linkki avautuu sivustolle Aivoliitt)


Aivopankki

Aivopankki on Biogen Finland Oy:n perustama hanke. Sisältö Aivopankin kanaviin on tuotettu yhteistyössä aivoterveyden huippuasiantuntijoiden kanssa. Sivusto on avoin kaikille aivoterveyttä edistäville toimijoille. Aivopankki tuo ajankohtaisen ja arvokkaan aivoterveystiedon saataville kootusti ja moniäänisesti. Aivopankki lisää suomalaisten – niin yksilöiden kuin organisaatioiden ja päätöksentekijöiden – tietoja aivoterveydestä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja sen merkityksestä yhteiskuntamme tulevalle menestykselle sekä kanto- ja kilpailukyvylle. Lisätietoa Aivopankista (linkki avautuu sivustolle Aivopankki)


Aivovamma

Aivovamma on tapaturmainen aivovaurio, joka syntyy päähän kohdistuvasta iskusta tai liike-energiasta. Lue lisää aivovammoista tästä (linkki avautuu sisäiselle sivulle).


Aivovammapoliklinikat

Jokaisen yliopistosairaalan yhteydessä toimii aivovammapoliklinikka. Aivovammapoliklinikat eivät kuulu Aivovammaliittoon.


Esitteet

Aivovammaliiton esitteitä voit tulostaa tästä (linkki avautuu sisäiselle sivustolle).

Esitteitä voit tilata täältä (linkki avautuu sisäiselle sivulle).


Jäsentoiminta

Aivovammaliittoon kuuluvat aivovammayhdistykset järjestävät jäsenille monipuolista toimintaa. Lue oman alueesi yhdistyksen toiminnasta yhdistysten omilta sivuilta (linkki avautuu sivustolle aivovammayhdistykset.fi).

Voit liittyä jäseneksi tästä linkistä (linkki avautuu sisäiselle sivulle).


Kuntoutus

Kuntoutukseen pääseminen käynnistyy, kun ammattilainen ja kuntoutuja tekevät kuntoutussuunnitelman. Sen tekemisestä on vastuussa hoitava lääkäri. Kuntoutussuunnitelma perustuu yleensä moniammatillisen työryhmän tekemiin arviointeihin ja maksajana voi toimia esimerkiksi terveydenhuolto, vakuutusyhtiö, Kela tai työeläkelaitos. Jos itse kokee tarvitsevansa kuntoutusta, kannattaa ensin ottaa yhteyttä omaan lääkäriin tai hoidosta vastaavaan tahoon (esimerkiksi terveyskeskus, työterveyshuolto tai erikoissairaanhoidon yksikkö, jossa on jo hoidossa).

Neuroneuvonta opastaa mm. kuntoutusasioissa (linkki avautuu sivustolle Neuroneuvonta).


Kurssitoiminta

Aivovammaliiton järjestämät kurssit on ensisijaisesti tarkoitettu tapaturmaisesti aivovamman saaneille. Kurssitoiminnasta löydät tietoa tämä linkin takaa (linkki avautuu sisäiselle sivulle).


Lakiapu

Kynnys ry:n lakimies antaa juridista neuvontaa aivovamma-asioissa.

Neuvoja saa muun muassa vammaispalveluihin, vakuutus-, eläke- ja kuntoutuslainsäädäntöön sekä perusoikeuksiin liittyvissä asioissa. Neuvontapalvelu on asiakkaille maksutonta.

Lakineuvonnasta lisätietoja ja yhteystiedot löytyvät Kynnys ry:n nettisivuilta (linkki avautuu sivustolle Kynnys ry)


Lapsen aivovamma

Tapaturmaisesti vammautuneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukiyhdistys on TATU ry.

Tatu ry:stä löydät tietoa tarkemmin tästä (linkki avautuu sivustolle Tatu ry)

***

Lasten aivovammoista asiantuntevaa tietoa saat myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten kuntoutuskeskuksesta (linkki avautuu sivustolle Lasten ja nuorten kuntoutuskeskus). Myös tärkeää yleistietoa vammaisten lasten ja nuorten palveluista, kasvatuksesta ja kuntoutuksesta.


Läheisen tukeminen

Läheisten tukemiseen liittyvää tietoa ja materiaalia löytyy tästä: https://aivovammaliitto.fi/tukea/laheiset/ (linkki avautuu sisäiselle sivulle) sekä esimerkiksi tästä:

Aivovamma-opas läheiselle. Tietoa sairaalahoidosta ja tukea kriisiin (pdf).
Hjärnskada – guide för närstående (pdf)
Traumatic brain injury – a guide for family members (pdf)


Neuroneuvonta

Neuroneuvonta auttaa mm. sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sosiaaliturvaetuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi apua voi saada erilaisten hakemusten täyttämiseen. Valtakunnalliseen Neuroneuvontaan voit olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla tai chatissa.

Neuroliiton, Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton tekemän yhteistyön myötä neuvontapalvelu on kaikkien kolmen liiton kohderyhmien käytettävissä. Neuroneuvonnasta voit siis kysyä neuvoa, mikäli sinulla on:

  • MS-tauti tai harvinainen neurologinen sairaus
  • Parkinsonin tauti ja liikehäiriösairaus
  • aivovamma
  • olet sairastavan tai vammautuneen läheinen tai sosiaali- ja terveysalan ammattilainen.

Neuroneuvonnasta tarkemmin ja yhteystiedot tästä (linkki avautuu sivustolle Neuroneuvonta).


Vapaaehtoistoiminta

Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta tarjoaa tukea ja toimintaa kaikille, joita aivovamma on koskettanut. Keskeisiä vapaaehtoistoiminnan muotojamme ovat vertaistuki- ja kokemustoiminta. Tarkemmin Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminnasta tästä (linkki avautuu sisäiselle sivulle).


Vertaistuki

Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Vertaistuki tarkoittaa kokemustietoon perustuvaa tukea, jonka tärkeimmät elementit ovat kertominen ja kuunteleminen.

Aivovammaliitto organisoi valtakunnallista vertaistukitoimintaa, jotta jokaisella aivovammautuneella ihmisellä sekä hänen läheisellään olisi mahdollisuus vertaistukeen paikkakunnasta riippumatta. Vertaistukea on tarjolla ryhmächatissä, vertaistuellisissa tapahtumissa sekä vertaistuellisten tarinoiden muodossa. Aivovammayhdistykset järjestävät myös paikallista vertaistukitoimintaa ympäri suomen. Katso tarkemmin Aivovammaliiton vertaistuesta (linkki avautuu sisäiselle sivulle).

@aivovammaliitto