Vaikuta ja allekirjoita kansalaisaloite!

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen -kansalaisaloite.

Kansalaisaloitteessa vastustetaan sitä, että vammaisten henkilöiden koko elämän mittaisia, välttämättömiä palveluja järjestetään hankintalain mukaisesti palvelujen kilpailutuksen kautta. Kilpailutus on vastoin ihmisoikeuksia ja tulee pitkällä tähtäimellä sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti kalliiksi. Nämä elämälle välttämättömät palvelut tulee rajata hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Monissa Euroopan Unionin maissa näin on tehty.

Pystyt allekirjoittamaan aloitteen täällä tai printtaamalla kannatusilmoituksen A4-koossa ja lähettämällä se osoitteeseen:

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Pinninkatu 51 33100 Tampere

Katso ohjelma! Elämä jatkuu – aivovammatyön uusimmat kuulumiset -koulutustilaisuus

luentoAivovammaliitto järjestää 8.12.2015 Jyväskylässä (ammattikorkeakoulun tilat, Piippukatu 2 – 3) aivovammatyön uusimpiin kuulumisiin pureutuvan koulutustilaisuuden.

Aivovammaliitto järjestää tiistaina 8.12.2015 klo 9.30 – 16 Jyväskylässä aivovammatyön uusimpia kuulumisia käsittelevän koulutuspäivän. Päivä on suunnattu sekä kaikille, jotka kohtaavat aivovammaisia ihmisiä työssään, että aivovammautuneille ihmisille ja heidän läheisilleen. Tilaisuus maksaa vain 65 euroa. Hintaan sisältyy aamukahvi ja lounas.

Lue lisää oheisesta pdf-tiedostosta ja ilmoittaudu mukaan. Ilmoittautumiset viimeistään 20.11.2015 sähköpostiosoitteeseen anna-mari.bruns@aivovammaliitto.fi

Liitteet

Messut Savonlinnassa 25. – 26.9.

marko_eilittaAivovammaliitto ja Savonlinnan toimintaryhmä osallistuvat viikonloppuna perjantaista lauantaihin 25. – 26.9. hyvinvointimessuille Savonlinnassa. Messut järjestetään OKL-hallilla (Heikinpohjantie). Messut ovat avoinna molempina päivinä klo 9 – 14.

Niin, luitte aivan oikein, Savonlinnan toimintaryhmä! Tuorein tulokas Aivovammaliiton toimintaryhmäperheeseen on pian toimintansa käynnistävä Savonlinnan toimintaryhmä. Ryhmää vetää Marko Eilittä.

Varsinaisesti ryhmän toiminta käynnistyy 29.10. klo 17:30 kun Savonlinnan pääkirjastolla järjestetään asiantuntijaluento. Tervetuloa mukaan! Vertaisryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 15:00 (4.11. 25.11.,16.12.) Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n tiloissa (os. Pappilankatu 3). Lisätietoja ryhmästä ja luennosta: Marko Eilittä 0503114574, mark.eilitta@hotmail.com

Kysely asiakasmaksuista

lompuukiOsallistuthan asiakasmaksulain 11 §:ää koskevaan nettikyselyyn, jos olet • sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä tai kokemuskouluttaja, • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas tai potilas, • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan läheinen tai • järjestön tai seurakunnan työntekijä tai vapaaehtoinen.

Kyselyyn vastaaminen vie vain vähän aikaa, arviolta 5 – 15 minuuttia. Vastaukset annetaan anonyymisti. Jos kirjoitat avoimeen vastaukseen tunnistetietoja, ne häivytetään julkaistavista tuloksista. Kysely päättyy 16.11.2015.

Kyselyn tulosten pohjalta järjestetään seminaari alkuvuodesta 2016. Seminaarin tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Seminaarissa julkaistaan raportti kyselyn tuloksista.

Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/199725321EF57CDC.par

Kyselyn on laatinut EAPN-Fin Terveys- ja köyhyystyöryhmä

Tiedustelut

Sosiaalineuvoja Pirkko Jantunen, Mielenterveyden keskusliitto ry, pirkko.jantunen(at)mtkl.fi p. 040 5136213

Asiantuntija Tiina Saarela, Kirkkohallitus, tiina.saarela(at)evl.fi,
p. 050 3448573

Kysely vihapuheesta ja häirinnästä

vfVammaisfoorumi, johon Aivovammaliittokin kuuluu, on mukana oikeusministeriön alaisessa syrjinnän seurantaryhmässä, joka on aloittamassa tiedonkeruuta vihapuhetta ja häirintää koskevaa selvitystä varten.

Selvityksen kohderyhmiä ovat vieraskieliset, ulkomaan kansalaiset tai maahanmuuttajataustaiset, romanit, saamelaiset, vammaiset, seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat sekä uskonnolliseen vähemmistöryhmään kuuluvat.

Kysely on vastattavissa osoitteessa www.owalgroup.com/selvitys 11.10. saakka. Kyselyyn on mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi. Samalla sivulla löytyy myös tietoa haastatteluun ilmoittautumisesta.

Pitkäaikaissairaiden maksutaakka uhkaa nousta kohtuuttomaksi

tervkeskPotilasjärjestöt ovat huolissaan pienituloisten pitkäaikaissairaiden kasvavasta maksutaakasta. Valtion talousarvioesityksessä nostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ja samanaikaisesti tehdään tuntuvia leikkauksia lääke- ja matkakorvauksiin.

Rankimmin maksujen omavastuiden korotus iskee heihin, joilla on pienet tulot ja paljon terveysongelmia. Osa sairastavista jättää lääkkeet ostamatta ja sairaalakäynnit tekemättä, koska rahat eivät riitä edes peruselämiseen, kuten ruokaan ja asumiseen. Käytännössä tämä uhkaa pitkittää sairauskierrettä ja välillisesti kasvattaa hoidon kustannuksia niin potilaalle kuin yhteiskunnalle.

Osalla pienituloisista pitkäaikaissairaista ei ole varaa lääkkeisiin ja terveydenhuoltoon edes nykyisillä maksuilla. Sairastaminen ja siitä aiheutuvat kulut lisäävät eriarvoisuutta yhteiskunnassa.

– Potilasmaksujen tulee olla kohtuullisia, eivätkä ne saa olla este palveluihin hakeutumiselle. Jokaisella tulee olla oikeus terveyden kannalta tärkeisiin lääkkeisiin ja hoitoihin kohtuullisilla kuluilla, sanoo Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen POTKA-verkoston puheenjohtaja Sari Tervonen.

Lääkekatto, terveydenhuollon maksukatto ja matkojen maksukatto ovat tänä vuonna yhteensä 1 563 euroa. Lisäksi korvausjärjestelmän ulkopuolisiin lääkkeisiin kuluu sairastavilta paljon rahaa. Alle 1 000 eurolla kuukaudessa elävälle pitkäaikaissairaalle maksut ovat kohtuuttomia. Yksi keino pienituloisten, paljon sairastavien maksujen kohtuullistamisessa olisi maksukattojen yhdistäminen ja tuntuva alentaminen, kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa on tehty.

Kansainvälisesti katsoen Suomessa terveydenhuollon palvelujen käyttömaksut ja omavastuut ovat korkeita. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat kokonaisuudessaan kolminkertaistuneet vuodesta 1990. Suomessa on moniin muihin Euroopan maihin verrattuna poikkeuksellisen suuret erot eri sosioekonomisten ryhmien kuolleisuudessa.

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto POTKAan kuuluu yhteensä 39 järjestöä, joista Aivovammaliitto on yksi.  Verkostoa koordinoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE

Vertaistukihenkilökoulutusta Kuopiossa lokakuussa

kuopioVertaistukihenkilökurssi tapaturmaisesti vammautuneille ihmisille ja heidän läheisilleen Kuopiossa 7. – 8.10.2015

Aika ja paikka:
Keskiviikkona 7.10. klo 10.00 – 17.00
Torstai 8.10. klo 9.00 – 15.00

Majakka, Teletie 6 E Kuopio
Saapumisohje: https://majakkalaiset.wordpress.com/tietoja/

Vertaistuki on saman elämänkokemuksen jakavien
henkilöiden välistä tukea ja ajatusten jakamista
.
Se antaa mahdollisuuden vaihtaa luottamuksella kokemuksia ja
ajatuksia tapaturmaisen vammautumisen tuomista muutoksista
elämään.

Vertaistukihenkilö huolehtii vertaistuen toteutumisesta ja ryhmän toiminnasta. Vertaistukihenkilöltä tarvitaan kykyä kuuntelemiseen, halua auttaa sekä riittävästi aikaa toimintaan sitoutumiseen. Vertaistukitoiminta perustuu yhdenvertaisuuteen, toisen ihmisen kunnioittamiseen ja arvostukseen. Vertaistukijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilöt ovat hyväksyneet oman tai läheisensä vammautumisen.

Kurssit ovat maksuttomia sisältäen materiaalit sekä ruoat. Kurssin jälkeen voit toimia vertaistukihenkilönä tai vertaistukiryhmän ohjaajana. Kurssille voivat osallistua myös vanhat vertaistukihenkilöt. Tatu ry ja Aivovammaliitto tukevat vertaistukitoimintaa ja järjestävät virkistystä vapaaehtoistoimijoille.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset kurssille 30.9.2015 mennessä!

HUOM! Aivovammojen kuntoutuskoulutus Rovaniemellä jouduttu peruuttamaan.

wellmindWellmind Oy Oulusta, Tmi Taisto Leppäsaari Kuopiosta ja Aivovammaliitto Helsingistä järjestävät yhteistyönä koulutuksen Rovaniemellä 23.9.2015 Rovaniemen pääkirjastossa, Jorma Eton tiellä. Koulutuksen punaisena lankana on tarjota välineitä aivovammautuneen ihmisen kuntoutuspolun rakentamiseen ja turvaamiseen yhdessä kuntoutujan kanssa. Voit osallistua Kuopion koulutukseen 6.10. videoyhteyden avulla.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Palvelusuunnittelija Anna-Mari Bruns, anna-mari.bruns(at)aivovammaliitto.fi
p. 050 550 0541

Ohessa ohjelma pdf-muodossa.

@aivovammaliitto

Tilaa uutiskirje