Lausuntopyyntö Aivovammaliitolle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt Aivovammaliittoa kuultavaksi ja myös kirjallista asiantuntijalausuntoa.

Aivovammaliitto lausuu seuraavaa:

”Aivovammaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.

Esityksessä ehdotetaan, että liikennevahinkolautalautakunta ja potilasvahinkolautakunta yhdistetään liikenne- ja potilasvahinkolautakunnaksi.

Aivovammaliitto ry kannattaa ehdotusta, sillä hallinnollinen yhdistäminen saa aikaan tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta asiakkaiden asioiden käsittelyyn. Sähköisen asioinnin kehittämisessä on huomioitava, että palvelut ovat esteettömiä ja saavutettavia. Ratkaisutietokantojen kehittäminen lisää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta käsittelyyn. Toiminnasta tiedottamisessa tulee huomioida, että kansalaisten kannalta tieto on yhdenmukaista ja helposti löydettävissä.

Aivovammaliitto ry kannattaa sitä, että Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan toimivaltaa ehdotetaan laajennettavan käsittelemään ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen korvausasioita.

Lautakuntien yhdistäminen ei saa heikentää kummankaan lautakunnan asiakkaan oikeuksia eikä korvauskäytäntöjen heikentymistä. Molemmilla osastoilla tulee olla niiden erityisalueisiin perehtyneitä erityisasiantuntijoita, jotta varmistetaan laadukas ratkaisutoiminta.

Aivovammaliitto ry haluaa lausunnossaan kiinnittää erityistä huomiota uuden lautakunnan kelpoisuusvaatimuksiin ja työskentelyyn; erityisesti pykälien 4 ja 5 osalta.

Aivovammaliitto nostaa esille lausunnossaan erityisesti 4§, Puheenjohtajan, jäsenten ja esittelijöiden kelpoisuus

Liikennevahinkoasioiden ja potilasvahinkoasioiden korvauskäsittelyssä vaaditaan erilaista erityisasiantuntemusta. Lautakuntien yhdistäminen ei kuitenkaan saa tarkoittaa asiantuntijuuden yhdistämistä, jolloin riskinä voisi olla asiantuntemuksen heikkeneminen. Pykälän 4 mukaan momentissa 2 ja 3 säädettäisiin lisättävän lääkärijäseniä lautakunnan eri osastoille. Aivovammaliitto pitää tärkeänä liikennevahinkoasioita, ja potilasvahinkoasioita käsittelevien erikoislääkäreiden tulee
olla asiakkaiden vammoihin erikoistuneita lääkäreitä. Lakiin on kirjattu jo vaatimus erikoishammaslääkäristäkin.

Aivovammaliitto ry on aiemminkin nostanut esille Muutoksenhakulautakuntien esteellisyyden (Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukunta 2019), ja haluaa kiinnittää esityksessä huomiota esteellisyyssäännösten noudattamiseen, erityisesti uuden hallinnollisen rakenteen osalta, pykälän 5 2 momentissa todettaisiin, että lautakuntaan nimitettyä henkilöä ei saa erottaa kesken hänen toimikautensa ilman painavaa perustetta. Aivovammaliitto toteaa, että lautakunnan jäsenten ja heidän läheistensä esteellisyyden asianmukainen tutkiminen, ennen lautakuntaan nimeämistä ja sen aikana on tärkeää, eikä se saa perustua vain lautakunnan jäsenen omaan ilmoitusperusteeseen.

Aivovammaliitto pitää tärkeänä uuden lautakunnan asiantuntemusta ja kiinnittää huomiota kelpoisuusvaatimuksiin. Esityksessä todetaan, että osastojen jäsenten tulisi olla ”perehtyneitä” liikennevahinkoasioihin ja terveyden- ja sairaanhoidon asioihin. Aivovammaliitto ehdottaa, että lautakuntien kaikille jäsenille laadittaisiin pätevyysvaatimukset. Tämä lisäisi avoimuutta tehtävien hakuprosesseihin. Myös määräaikaiseen työsuhteeseen otettaessa hakijan tulee lähtökohtaisesti täyttää vaaditut kelpoisuudet, joissa myös esteellisyysseikat olisi kartoitettu.

Aivovammaliitto kiinnittää huomiota myös 5§ Puheenjohtajien ja jäsenten nimittäminen, lautakunnan jäsenyydestä vapautuminen ja eroamisikä

”Lautakunnan jäsenille, puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille asetettaisiin 3 momentissa 70 vuoden eroamisikä. Säännös on uusi. Eroamisikä vastaisi esimerkiksi valtion virkamiesten eroamisikää, jota ollaan nostamassa asteittain 70 vuoteen.”

Aivovammaliitto pitää ehdotettua ikärajaa liian korkeana. On tärkeää, että uudessa hallinnollisessa organisaatiomallissa asiantuntijat tuntevat oman erikoisalansa uusimmat diagnosointi-, hoito- ja kuntoutusmenetelmät, sillä hoito- ja kuntoutus vaatii yksilöllisiä ratkaisuja.

Lautakuntien yhdistämisprosessissa tulee huomioida riittävä resurssointi, jotta asioiden käsittely olisi sujuvampaa. Aivovammaliitto muistuttaa myös, että käsittelyaikojen tulee olla kohtuulliset ja asioiden pitkittymistä on syytä välttää. Tiedottamis- ja palvelukäytäntöjen kehittämisellä on ratkaiseva merkitys.

Helsinki 29.1.2019

Aivovammaliitto ry:n puolesta

Seppo Kantola, puheenjohtaja                        Anne Porthén, toiminnanjohtaja

Aivovamma 2019 -tietokiertue starttaa Helsingistä

Aivovammautunut ihminen, läheinen, ammattilainen – tule kuulemaan ajankohtaista tietoa aivovammoista Aivovammaliiton ja paikallisyhdistysten järjestämälle Aivovamma 2019 -tietokiertueelle. Merkitse itsellesi sopiva päivämäärä kalenteriisi.

Tilaisuudet koostuvat neurologin ja neuropsykologin luennoista, kokemustoimijan puheenvuorosta, aivovammautuneen ihmisen sosiaalietuuksiin perehtymisestä sekä Aivovammaliittoon ja -yhdistykseen tutustumisesta. Tapahtuma sopii erityisesti vastavammautuneille ja heidän läheisilleen sekä sellaisille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään aivovamman saaneita ihmisiä.

Helsingin tilaisuuden ohjelma ja aikataulu (paikkakunnilla luennoitsijat vaihtuvat):

15.00 Tilaisuuden avaus ja tervetulosanat, Anne Porthén, toiminnanjohtaja, Aivovammaliitto ry

15.15 Yleisluento aivovammoista, Olli Tenovuo, neurologian erikoislääkäri, dosentti

16.00 Aivovammautuneen neuropsykologinen kuntoutus, Jaana Sarajuuri, neuropsykologi

16.45 Tauko (30 min)

17.15 Aivovammaliiton ja paikallisen Aivovammayhdistyksen toiminnan esittely, Anne Porthén toiminnanjohtaja, Aivovammaliitto sekä yhdistyksen toimihenkilö

17.45 Kokemuspuheenvuoro, Pia Wright, kokemustoimija

18.15 Aivovammautuneen sosiaaliturva, Elina Perttula, sosiaalityöntekijä

18.45 Kysymykset

19.00 Tilaisuus päättyy

Yhteistyössä: Arla tarjoilee osallistujille aivoterveellistä naposteltavaa

Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Kiertueen aikataulu:

Helsinki, Malmitalo 12.3.2019, os. Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki

Seinäjoki, Järjestötalo 11.4.2019, os. Kauppakatu 1, 60100 Seinäjoki

Pori 18.9.2019 (paikka avoin)

Kuopio 20.11.2019 (paikka avoin)

Jokainen tilaisuus järjestetään kello 15.00 – 19.00

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä:

Jos tarvitset lisätietoa tai apua ilmoittautumisen kanssa, voit olla yhteydessä:
järjestösuunnittelija Leena Koivusaari
leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi
puh. 050 306 4181

Nuorten PääFest toukokuussa Tampereella

Nuorten PääFest järjestetään 21. – 24.5.2019 Tampereella Toimintakeskus AitOssa, os. Kirjoniementie 15, 33680 Tampere. AitO on noin 25 kilometriä Tampereen keskustasta

PääFest on suunnattu 17 – 40-vuotiaille aivovamman saaneille ja heidän läheisilleen.

Luvassa on monipuolista ohjelmaa: keskustelua, nuotiolauluja kitaran säestyksellä, liikuntaa, saunomista, uimista sekä uusia kokemuksia ja vertaistukea. Ilmoittaudu viimeistään 1.5.2019 mennessä.

Peruutusehto: Ilmoittautuminen tulee perua 6.5.2019 mennessä. Peru ilmoittautuminen ottamalla yhteyttä Leenaan. 6.5.2019 jälkeen peruneilta laskutetaan osallistumismaksu täysimääräisenä.

Vakuutus: Tapahtumassa on vakuutus, mutta ensisijaisesti toivomme, että jokaisella on oma vakuutus.

Tietosuoja: Ilmoittautumistietoja käytetään tapahtuman järjestämiseen. Tietoja käsittelevät tapahtumasta vastaavat työntekijät. Tiedot säilytetään asianmukaisesti ja ne hävitetään tapahtuman jälkeen. Osallistujalista ja ruokavaliotiedot luovutetaan leirikeskukselle.

Voit ilmoittautua Pääfestiin tästä.

Lisätietoja tapahtumasta:
järjestösuunnittelija Leena Koivusaari
puh. 050 306 4181
leena.koivusaari(at)aivovammaliitto.fi.

Tee kypärätemppu -hanke hakee kahta TET-harjoittelijaa

Tiedätkö 8. tai 9. luokkalaisen, joka etsii TET-paikkaa tälle keväälle? Aivovammaliiton Tee kypärätemppu -hanke hakee nyt kahta (2) TET-harjoittelijaa. Harjoittelijat pääsevät toteuttamaan TET-jaksonsa aikana oman someprojektin vahvuuksiensa pohjalta.

Tuleva harjoittelija voi hakea meille lähettämällä sähköpostilla lyhyen hakemuksen, jossa vastaa seuraaviin kysymyksiin:

– Kuka olet? Missä koulussa ja millä luokalla opiskelet?
– Milloin TET-harjoittelujaksosi on?
– Mitkä ovat eritystaitosi, joita olet oppinut koulussa, harrastuksissa tai vapaa-ajalla?
– Miksi haluaisit harjoitteluun juuri Aivovammaliiton Tee kypärätemppu -hankkeeseen?
– Mitä haluaisit TET-jakson aikana oppia?

Hakemuksen voi lähettää projektikoordinaattorillemme Henna Väänäselle osoitteeseen henna.vaananen(at)aivovammaliitto.fi.

Haku päättyy viimeistään 15.2.2019 tai heti sopivien TET-harjoittelijoiden löydyttyä.

Mietityttääkö sosiaaliturva-asiat – Aivovammaliitosta apua

Mietityttääkö sosiaaliturva-asiat? Nyt on mahdollisuus saada Aivovammaliitosta neuvoja.

Sosiaalityöntekijä Elina Perttula vastaa sosiaaliturvaan liittyviin kysymyksiin puh.  050 5757371 klo 9 – 12 seuraavina päivinä:

18.2.
4.3.
18.3.
1.4.
15.4.
6.5.
20.5.

 

Elinan tavoittaa myös sähköpostitse elina.perttula@aivovammaliitto.fi 18.2. alkaen.

Aivovammaliitto järjestää läheisten tapahtuman toukokuussa

Aivovammaliitto järjestää läheisten tapahtuman 3 – 5.5.2019 Kuopiossa, Kylpylähotelli Rauhalahdessa. Tapahtuma on suunnattu henkilöille joiden läheisellä on aivovamma.

Tapahtumassa saa vertaistukea, virkistystä ja tietoa aiheeseen liittyen. Tarkempi ohjelma on saatavilla noin neljä viikkoa ennen tapahtumaa.

Tapahtuman hinta on 100 €/henkilö. Hinta sisältää täysihoidon sekä kylpylän käytön ja majoituksen 1 hengen huoneessa.

Ilmoittautua voit tästä.

Lisätietoja tapahtumasta:

Järjestösuunnittelija Pihla Putkonen
pihla.putkonen(at)aivovammaliitto.fi
puh. 050 550 0541

Kaksi viidestä joutunut vaaratilanteeseen liian liukkaiden kenkien takia

Liikenneturvan tuoreen kyselyn mukaan peräti 40 prosenttia suomalaisista kertoo joutuneensa viimeisen vuoden aikana vaaratilanteeseen liikenteessä käveltyään keliin nähden liian liukkailla kengillä. Käynnissä oleva Pysy pystyssä -kampanja muistuttaa, että huolehtimalla asianmukaisista kengistä ja keskittymällä kävelemiseen voi jokainen ehkäistä kaatumisia.

Kenkävalinta on isossa roolissa liukastumistapaturmien ehkäisemiseksi. Liikenneturvan kyselyssä* peräti kaksi viidestä suomalaisesta (40 %) raportoi joutuneensa viimeisen vuoden aikana vaaratilanteeseen liikenteessä käveltyään keliin nähden liian liukkailla kengillä.

”Kävelijän oma ennakointi on tärkeä osa liukastumistapaturmien ehkäisyä. Liukkaus ei onnistu yllättämään, jos seuraa keliennusteita sekä tarkistaa jalankulkusään ennen lähtöä – ja varautuu lähtiessään asianmukaisesti pitävin jalkinein tai liukuestein”, kertoo Pysy pystyssä -kampanjan puheenjohtaja Kaarina Tamminiemi.

Päivittäiset työmatkat ovat usein tapaturmaherkintä aikaa. Onkin hyvä muistaa, että liukkaus koskettaa meitä kaikkia kulkutavasta – ja iästä – riippumatta.

”Jokainen meistä on ainakin hetken jalankulkija arkisilla matkoilla, vaikka sitten vain parkkipaikan ja työpaikan oven välisen taipaleen ajan. Kaatumiset eivät myöskään ole vain ikääntyneiden harmina. Päinvastoin, liukastumisvammoja sattuu eniten työikäisille. Ikääntyneillä kaatumisesta johtuvat vammat ovat yleensä vain vakavampia kuin nuoremmilla”, selvittää Tamminiemi ja jatkaa:

”Työikäisten kaatumistapaturmista tulee myös helposti paljon kustannuksia niin työpaikalle kuin yhteiskunnallekin sairauspoissaolojen myötä – fyysisen säryn ja mielipahan lisäksi.”

Aivot eivät ”multitaskaa” – keskity kävelemiseen

Liukkailla keleillä avainasemassa on myös kävelyyn keskittyminen. Jäisellä pinnalla käveleminen sekä pystyssä pysyminen vaatii keskittymistä ja ympäristön tarkkailua, jotta huomaa esimerkiksi hiekoittamattomat, epätasaiset tai muuten liukkaat kohdat ajoissa. Esimerkiksi kännykän näprääminen kannattaa jättää vasta määränpäähän.

”Aivot eivät oikeasti ”multitaskaa”, vaan todellisuudessa ne siirtelevät tarkkaavaisuutta kahden tehtävän välillä. Kun tehdään samanaikaisesti kahta keskittymistä vaativaa tehtävää, joko toisen tai molempien suoritus häiriintyy. Puhelimen käyttöön uppoutuminen vie helposti sekä ajatukset että katseen muualle, jolloin liukkaat paikat voivat yllättää kävellessä”, muistuttaa Liikenneturvan suunnittelija Petri Jääskeläinen.

Jos kännykkää on tarve käyttää matkan varrella, on turvallisinta pysähtyä – aivan kuten autoillessakin.

”Kävelijälle tarkkaamattomuuden mahdolliset seuraukset eivät yleensä ole niin vakavia kuin auton ratissa, mutta kaatuminen aiheuttaa aina vähintään mielipahaa ja usein myös fyysisiä vammoja. Liikenneturvan kampanjaslogania mukaillen voisikin sanoa, että kun kävelet, kävele”, kannustaa Jääskeläinen.

Näin varaudut liukkaisiin:

–        Kiinnitä huomio kenkien valintaan – pitävissä kengissä on matala, leveä kanta, voimakkaasti kuvioitu pohja ja pehmeä pohjamateriaali.
–        Keskity kävelemiseen. Jos huomio on askelluksen sijasta kännykässä, voi liukkaus yllättää pahastikin.
–        Ennakoi. Kun vireystilasi on hyvä, pystyt varomaan liukkaita kohtia.
–        Käytä liukuesteitä liukkailla – kenkiin kiinnitettävät liukuesteet tai kiinteästi asennettavat nastat antavat hyvän pidon.
–        Tarkista varoitukset. Jalankulkusään saat selville esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen sivuilta.
–        Anna palautetta pihojen ja kulkuväylien kunnossapidosta. Pihojen ja katujen hiekoitus sekä lumien puhdistaminen auttavat montaa muutakin kulkijaa pysymään pystyssä.
–        Huolehdi fyysisestä kunnostasi. Kehon hyvä hallinta ja lihaskunto auttavat pysymään pystyssä.
–        Tiedosta, että promillet lisäävät kaatumisriskiä entisestään.


*Suomalaisten vaaratilanteita liikenteessä selvitettiin joulukuussa 2018. Kyselytutkimuksen toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy. Yhteensä vastaajia oli 1009.

 

Lisätietoja:

Kampanjasta yleisesti:
erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Pysy pystyssä -kampanjan puheenjohtaja (puh. 040 577 4614, kaarina.tamminiemi@soste.fi)

Kävelyyn keskittymisestä & tarkkaamattomuudesta:
suunnittelija Petri Jääskeläinen, Liikenneturva (puh. 020 7282 322, petri.jaaskelainen@liikenneturva.fi)

Liukastumistapaturmien ehkäisystä ja kyselytuloksesta:
suunnittelija Laura Loikkanen, Liikenneturva (puh. 020 7282 341, laura.loikkanen@liikenneturva.fi)

Jalankulkusäästä:
ylimeteorologi Sari Hartonen, Ilmatieteen laitos (puh. 029 539 3444, sari.hartonen@fmi.fi)


Linkit:

Pysy pystyssä -kampanja: pysypystyssä.fi

Varoitukset (mukaan lukien jalankulkusää): ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

Omat havainnot: ilmatieteenlaitos.fi/omat-havainnot

Pysy pystyssä -kampanja edistää talvijalankulun turvallisuutta. Kampanja on käynnissä radiossa ja sosiaalisessa mediassa 14.1. – 27.1.2019. Seuraa: #pysypystyssä ja @kotitapaturma.


Pysy pystyssä -kampanjassa mukana:

Aivovammaliitto, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Finanssiala ry, Helsingin kaupunki, Ilmatieteen laitos, Invalidiliitto, Liikenneturva, LähiTapiola, Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, Sarva-nastakengät, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Punainen Risti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Taitavat Suutarit ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Työterveyslaitos. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) tukee toimintaa.

 

Uudelle Äijien sopeutumisvalmennuskurssille hakuaika käynnistynyt

Uudelle Äijien sopeutumisvalmennuskurssille voi nyt hakea. Kurssi on tarkoitettu aivovammautuneille miehille, joilla vammautumisesta on kulunut yli viisi vuotta.

Kurssilla keskitytään omaan itseen ja pyritään vahvistamaan omia selviytymiskeinoja. Kurssilla on mukana aivovamman saaneita miehiä vertaisohjaajina. Kurssin tavoitteena on löytää selviytymiskeinoja vaikeisiin tilanteisiin toiminnallisin menetelmin.

Kurssi pidetään 22. – 26.5.2019 Hopeaniemi Resortissa, Vihdissä.

Hakuaika on 22.2.2019 mennessä, Aivovammaliiton kurssien hakulomakkeella.

Lisätietoja:
Kuntoutussuunnittelija Arja Kaasalainen
arja.kaasalainen(at)aivovammaliitto.fi
puh.  050 373 9076

Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssit haettavissa

Aivovammaliitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja aivovammautuneille. Sopeutumisvalmennus on ammattilaisten ohjaamaa ryhmäkuntoutusta, jossa yhdessä vertaisten kanssa keskusteleminen ja toimiminen on tärkeä voimavara. Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on antaa tietoa aivovammasta ja valmiuksia käsitellä vammautumisen myötä muuttunutta elämäntilannetta.

Sopeutumisvalmennuskurssit on tarkoitettu yli 18-vuotiaille (nuorten kurssia lukuun ottamatta).
Kurssille hakevista asetetaan etusijalle tapaturmaisen aivovamman saaneet ja heidän läheisensä.
Sopeutumisvalmennukseen osallistuminen on ajankohtaista silloin, kun vammautumisen jälkeinen kuntoutus ei enää etene suurin harppauksin ja ollaan lähellä tilannetta, johon lopulta tulee sopeutua.
Teemakurssit ovat ajankohtaisia myös myöhemmin, kun aivovamman aiheuttama oire (esim. väsyvyys) vaikuttaa arkea haittaavasti ja henkilö kaipaa uusia keinoja selviytyä. Kurssilta voi myös saada tukea parisuhteeseen tai haastavaan perhetilanteeseen.

Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit ovat osallistujille maksuttomia ja toteutetaan täysihoidolla sisältäen ohjelman, majoituksen (yleensä kahden hengen huoneissa) ja ruokailut. Kurssi kustannetaan joko maksusitoumuksella tai Aivovammaliiton STEA-avustuksella. Matkakulut haetaan maksusitoumuksen myöntäneeltä taholta tai Kelan kautta.

Kursseille haetaan ilmoitettuun hakupäivään mennessä Aivovammaliiton omalla  kurssien hakulomakkeella, liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus ja perustelut kurssille.

Lisätietoa:
Kuntoutussuunnittelija Arja Kaasalainen, puh. 050 373 9076

Kurssi- ja lomatoimintaa aivovammautuneille kuntoutujille 2019 -esite

Hakulomake Aivovammaliiton sopeutumisvalmennukseen

@aivovammaliitto

Tilaa uutiskirje