Messut Savonlinnassa 25. – 26.9.

marko_eilittaAivovammaliitto ja Savonlinnan toimintaryhmä osallistuvat viikonloppuna perjantaista lauantaihin 25. – 26.9. hyvinvointimessuille Savonlinnassa. Messut järjestetään OKL-hallilla (Heikinpohjantie). Messut ovat avoinna molempina päivinä klo 9 – 14.

Niin, luitte aivan oikein, Savonlinnan toimintaryhmä! Tuorein tulokas Aivovammaliiton toimintaryhmäperheeseen on pian toimintansa käynnistävä Savonlinnan toimintaryhmä. Ryhmää vetää Marko Eilittä.

Varsinaisesti ryhmän toiminta käynnistyy 29.10. klo 17:30 kun Savonlinnan pääkirjastolla järjestetään asiantuntijaluento. Tervetuloa mukaan! Vertaisryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 15:00 (4.11. 25.11.,16.12.) Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n tiloissa (os. Pappilankatu 3). Lisätietoja ryhmästä ja luennosta: Marko Eilittä 0503114574, mark.eilitta@hotmail.com

Kysely asiakasmaksuista

lompuukiOsallistuthan asiakasmaksulain 11 §:ää koskevaan nettikyselyyn, jos olet • sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä tai kokemuskouluttaja, • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas tai potilas, • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan läheinen tai • järjestön tai seurakunnan työntekijä tai vapaaehtoinen.

Kyselyyn vastaaminen vie vain vähän aikaa, arviolta 5 – 15 minuuttia. Vastaukset annetaan anonyymisti. Jos kirjoitat avoimeen vastaukseen tunnistetietoja, ne häivytetään julkaistavista tuloksista. Kysely päättyy 16.11.2015.

Kyselyn tulosten pohjalta järjestetään seminaari alkuvuodesta 2016. Seminaarin tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Seminaarissa julkaistaan raportti kyselyn tuloksista.

Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/199725321EF57CDC.par

Kyselyn on laatinut EAPN-Fin Terveys- ja köyhyystyöryhmä

Tiedustelut

Sosiaalineuvoja Pirkko Jantunen, Mielenterveyden keskusliitto ry, pirkko.jantunen(at)mtkl.fi p. 040 5136213

Asiantuntija Tiina Saarela, Kirkkohallitus, tiina.saarela(at)evl.fi,
p. 050 3448573

Kysely vihapuheesta ja häirinnästä

vfVammaisfoorumi, johon Aivovammaliittokin kuuluu, on mukana oikeusministeriön alaisessa syrjinnän seurantaryhmässä, joka on aloittamassa tiedonkeruuta vihapuhetta ja häirintää koskevaa selvitystä varten.

Selvityksen kohderyhmiä ovat vieraskieliset, ulkomaan kansalaiset tai maahanmuuttajataustaiset, romanit, saamelaiset, vammaiset, seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat sekä uskonnolliseen vähemmistöryhmään kuuluvat.

Kysely on vastattavissa osoitteessa www.owalgroup.com/selvitys 11.10. saakka. Kyselyyn on mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi. Samalla sivulla löytyy myös tietoa haastatteluun ilmoittautumisesta.

Pitkäaikaissairaiden maksutaakka uhkaa nousta kohtuuttomaksi

tervkeskPotilasjärjestöt ovat huolissaan pienituloisten pitkäaikaissairaiden kasvavasta maksutaakasta. Valtion talousarvioesityksessä nostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ja samanaikaisesti tehdään tuntuvia leikkauksia lääke- ja matkakorvauksiin.

Rankimmin maksujen omavastuiden korotus iskee heihin, joilla on pienet tulot ja paljon terveysongelmia. Osa sairastavista jättää lääkkeet ostamatta ja sairaalakäynnit tekemättä, koska rahat eivät riitä edes peruselämiseen, kuten ruokaan ja asumiseen. Käytännössä tämä uhkaa pitkittää sairauskierrettä ja välillisesti kasvattaa hoidon kustannuksia niin potilaalle kuin yhteiskunnalle.

Osalla pienituloisista pitkäaikaissairaista ei ole varaa lääkkeisiin ja terveydenhuoltoon edes nykyisillä maksuilla. Sairastaminen ja siitä aiheutuvat kulut lisäävät eriarvoisuutta yhteiskunnassa.

– Potilasmaksujen tulee olla kohtuullisia, eivätkä ne saa olla este palveluihin hakeutumiselle. Jokaisella tulee olla oikeus terveyden kannalta tärkeisiin lääkkeisiin ja hoitoihin kohtuullisilla kuluilla, sanoo Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen POTKA-verkoston puheenjohtaja Sari Tervonen.

Lääkekatto, terveydenhuollon maksukatto ja matkojen maksukatto ovat tänä vuonna yhteensä 1 563 euroa. Lisäksi korvausjärjestelmän ulkopuolisiin lääkkeisiin kuluu sairastavilta paljon rahaa. Alle 1 000 eurolla kuukaudessa elävälle pitkäaikaissairaalle maksut ovat kohtuuttomia. Yksi keino pienituloisten, paljon sairastavien maksujen kohtuullistamisessa olisi maksukattojen yhdistäminen ja tuntuva alentaminen, kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa on tehty.

Kansainvälisesti katsoen Suomessa terveydenhuollon palvelujen käyttömaksut ja omavastuut ovat korkeita. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat kokonaisuudessaan kolminkertaistuneet vuodesta 1990. Suomessa on moniin muihin Euroopan maihin verrattuna poikkeuksellisen suuret erot eri sosioekonomisten ryhmien kuolleisuudessa.

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto POTKAan kuuluu yhteensä 39 järjestöä, joista Aivovammaliitto on yksi.  Verkostoa koordinoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE

@aivovammaliitto

Tilaa uutiskirje